De Evangelische kerk Effatha heeft een lange geschiedenis in Staden. "We huisden eerst in De Oude Brouwerij waar tot voor een paar jaar ook de brandweerkazerne gevestigd was", vertelt Johnny Stroobant (68), voorganger van Effatha.
...

De Evangelische kerk Effatha heeft een lange geschiedenis in Staden. "We huisden eerst in De Oude Brouwerij waar tot voor een paar jaar ook de brandweerkazerne gevestigd was", vertelt Johnny Stroobant (68), voorganger van Effatha."In 1987 namen we in de Hogestraat een zaaltje in gebruik dat we eigenhandig verbouwd hadden. Op den duur werd de zaal evenwel te klein voor onze samenkomsten en huurden we een zaal in de basisschool van het gemeenschapsonderwijs 't Klavertje in de Diksmuidestraat. In 2003 verhuisden we naar het pand aan de Marktplaats 5. In dat gebouw was tot dan het heemkundig museum Het Gebied van Staden gevestigd.""We hebben er gedurende 17 jaar een hele mooie tijd beleefd. We hadden er ook een heel goede verstandhouding met onze directe buren: Lindsy van café Pavarotti en Gerdy van café 't Voske."Effatha verlaat zijn jarenlange vaste pleisterplaats evenwel op 1 december. "We verlaten het pand aan de Marktplaats onder andere omdat er plaatsgebrek dreigde voor onze aangroeiende jeugdgroep", licht Johnny toe."Daarnaast hebben we ook nood aan een grotere multifunctionele ruimte. We willen ook de familie Biebuyck danken aan wie we het gebouw huurden. We hadden met hen jarenlang immers een hele goede samenwerking."Zoon Jeffry Stroobant ging op zoek naar een nieuwe stek voor Effatha. "We vonden die uiteindelijk in Westrozebeke waar we net als in Staden recht voor de kerk terug te vinden zijn", weet Johnny. "Effatha zal er zijn intrek nemen in de feestzaal achter café In den Bottle in de Kosterstraat. Ook dat pand wordt gehuurd, maar zal door de kerkgemeenschap samen met de eigenaars zelf opgeknapt worden. Zo moet het dak van de zaal vernieuwd worden en dient ook de zaal zelf volledig aangepakt te worden", weet Johnny."Een datum waarop we onze nieuwe kerk in gebruik nemen, hebben we voorlopig nog niet. Door de coronamaatregelen is het momenteel immers moeilijk om de werken te plannen."Effatha zal er alvast over meer dan voldoende ruimte beschikken. "De zaal beneden biedt ruimte aan zeker 120 personen", vertelt Johnny. "Op de bovenverdieping beschikken we over dezelfde capaciteit. Daar willen we lokalen voor de kinderen en een grote ruimte voor de jeugd onderbrengen."Doordat het huurcontract in Staden op 1 december afloopt en de nieuwe stek in Westrozebeke nog niet klaar is, zullen de vieringen van Effatha daarna afwisselend plaatsvinden in gemeenschapscentrum Het SWOK en in gemeenschapscentrum De Nestel."Maar ook daar kunnen vieringen door de huidige coronamaatregelen voorlopig niet doorgaan", legt Johnny uit. "We organiseren momenteel wel bidstonden met vier personen, maar met het in acht nemen van de afstandsregels.""In het nieuwe onderkomen in de Kosterstraat in Westrozebeke zullen vieringen en samenkomsten georganiseerd worden. Daarnaast wordt het ook een gebedsplaats voor mensen uit de regio.""We willen ook een open huis zijn voor iedereen. Het zijn immers onzekere tijden en mensen leven in angst. We willen een baken zijn voor mensen in nood. We ervaren echter nogal wat drempelvrees om bij ons binnen te stappen. Mensen schijnen vooral bang te zijn over wat andere mensen van hen wel zullen denken.""Indien alles goed evolueert willen we in de toekomst eventueel ook noodhulp verschaffen onder de vorm van voedsel- of kledingbedeling."Vieringen vinden bij Effatha op zondag om 10 uur plaats. Iedereen is er welkom. (BCH)