Daar zal de Kortemarkse Esperantokenner bij uitstek Piet Glorieux niet alleen een infoavond geven over deze taal, maar ook een heuse cursus.
...

Daar zal de Kortemarkse Esperantokenner bij uitstek Piet Glorieux niet alleen een infoavond geven over deze taal, maar ook een heuse cursus. "Esperanto zag het levenslicht in 1887", steekt Piet van wal. Hij woont in de Pastoor Blanckestraat en werkt als ICT'er bij BNP Paribas. "Men wilde Esperanto invoeren als werktaal op het einde van de 19de eeuw, maar dat stootte op verzet bij de Fransen. Ook het Duitse en Russische rijk moesten er niet van weten en tot slot kon Esperanto ook nooit opboksen tegen de economische macht van het Engels. De laatste jaren komt Esperanto minder in het nieuws, maar het wordt daarom niet minder gesproken. Ik schrijf en lees dagelijks met anderen, want de komst van het internet is een serieuze troef voor ons. Esperanto is een kunsttaal die weggelegd is voor iedereen, ook voor wie geen talenknobbel is. Ze is politiek neutraal en makkelijk aan te leren. De basis ervan leer je vijf keer sneller dan bij eender welke andere taal.""In tijden van racisme en vreemdelingenhaat ware het toch wel interessant dat mensen beschikken over een taal die alle andere talen overstijgt. Het is tevens een pleidooi tegen een communicatiesysteem dat bepaalde mensen voor het leven bevoorrecht, maar van anderen eist dat ze er jarenlang energie in investeren om een minder hoog niveau van beheersing te bereiken. Denk maar aan iemand die wel of geen Engels spreekt. Dit is fundamenteel ondemocratisch. Esperanto is in tegenstelling tot andere talen ook niet gebonden aan een bepaald wereldbeeld. Slechts een klein percentage van degenen die een vreemde taal leren, hebben ze echt onder de knie. Volledige beheersing van Esperanto is zelfs mogelijk via zelfstudie. Verschillende onderzoeken toonden aan dat het leren van Esperanto een opstap betekent naar het leren van andere talen", besluit Piet.De infoavond vindt plaats op 27 januari om 19 uur in De Stoasje in Kortemark. Wie overtuigd is, kan dan deelnemen aan de basiscursus die van start gaat op 3 februari. (Jeffrey Dael) Info: piet.glorieux@gmail.com.