Esen krijgt nieuw plein

Redactie KW

Op de gemeenteraad van Diksmuide van maandagavond 22 december 2014 werden de plannen voor de heraanleg van het Esenplein in Esen goedgekeurd. Er komt ook een gescheiden riolering.

Het agendapunt van de heraanleg van het Esenplein in Esen was een van de laatste punten die Eric De Keyser (SP.A-Open) als schepen mocht toelichten. Hij neemt immers ontslag als schepen. Vanaf januari 2015 wordt hij opgevolgd door Bieke Moerman (SP.A-Open).

Met de heraanleg van de omgeving van de school en het plein naast de kerk in het centrum van Esen wil Diksmuide ook Esen een nieuw plein geven. “Op het plein en het straatje naar de school komt er een gescheiden rioleringsstelsel”, aldus schepen Eric De Keyser. “Hiermee voorkomen we dat het rioolwater van onder meer de school nog langer via landerijen en sloten naar de Handzamevallei stroomt.”

Voor de heraanleg van het Esenplein zelf waren er een aantal beperkingen. “Toch menen we met wat nu voorligt aan de meeste wensen te hebben voldaan”, gaat Eric De Keyser verder. “Er waren stemmen voor minder parking en meer openbaar groen. Dat lag moeilijk want in Esen zijn er goed draaiende horecazaken in de buurt van de markt. Parking drastisch verminderen, was dan ook geen optie.”

“We hebben ervoor gekozen om de weg naar de school in asfalt aan te leggen. Voor het plein en de aanliggende voetpaden werd gekozen voor platines, zoals we trouwens ook gebruikt hebben bij de aanleg van het Schoolplein. Het plein wordt aan de kant van de Esenweg afgewerkt met een groene wand met leilinden en een grasstrook om een duidelijk verschil te maken tussen de gewestweg en het plein. Het plein palend aan de kerk wordt vervangen door een grasplein met een aantal bomen. In de nabijheid van dit grasplein komen ook banken. Het bestaande standbeeld wordt dichter bij de kerkmuur geplaatst. Er komt één gezamenlijke in- en uitrit voor het parkeren. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op een 500.000 euro.”

(TVDA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.