Erkenningsdecreet goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur

© (Foto BELGA)
Redactie KW

Het nieuwe erkenningsdecreet van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers werd woensdag goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur. Binnenkort zullen opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden en komt er een einde aan een jarenlange impasse.

Wel worden daar duidelijke voorwaarden aan gekoppeld. “Met dit decreet bieden we lokale geloofsgemeenschappen opnieuw rechtszekerheid en nieuwe geloofsgemeenschappen ondersteuning, maar een erkenning is niet vrijblijvend. Er komt een verbod op buitenlandse inmenging en buitenlandse financiering. We richten een informatie- en screeningsdienst op die hierop toeziet, maar die lokale geloofsgemeenschappen ook kan beschermen tegen onterechte kritiek”, klinkt het bij Bart Somers.

Het is intussen al enkele jaren geleden dat er in Vlaanderen nog een lokale geloofsgemeenschap erkend werd. Met het nieuwe erkenningsdecreet wordt een einde gemaakt aan deze periode van rechtsonzekerheid en blokkering. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers benadrukt het belang daarvan: “Deze Vlaamse regering verkiest een erkende geloofsgemeenschap waarmee een constructieve band bestaat boven een niet-erkende geloofsgemeenschap waarmee geen enkel contact bestaat. We gaan dus opnieuw geloofsgemeenschappen erkennen, want dat is een erkenning van hun meerwaarde in onze samenleving. We bouwen zo een band op tussen een lokale geloofsgemeenschap, de overheid en de bredere maatschappij. Dat creëert tegelijk meer vertrouwen en biedt ook meer controlemogelijkheden.”

Tegenover die erkenning, en de daarbij horende ondersteuning, staan voortaan wel duidelijke voorwaarden. Zo komt er een verbod op buitenlandse inmenging en buitenlandse financiering. Er wordt financiële transparantie gevraagd en bedienaars van de eredienst moeten aan de inburgeringsplicht voldoen. “Scheiding tussen Kerk en Staat betekent natuurlijk ook scheiding tussen geloofsgemeenschap en buítenlandse staat”, klinkt het bij de minister.

Nieuwe informatie- en screeningdienst

Lokale geloofsgemeenschappen die een nieuwe erkenningsaanvraag indienen, zullen in de toekomst een traject van vier jaar doorlopen. Tijdens deze periode worden ze begeleid om aan alle erkenningsvoorwaarden te voldoen. Hangende erkenningsaanvragen en lokale geloofsgemeenschappen die reeds erkend zijn, krijgen één jaar de tijd om zich te conformeren aan de nieuwe regels.

Er wordt een nieuwe Vlaamse informatie- en screeningdienst opgericht die toeziet op de erkenningsvoorwaarden en die lokale geloofsgemeenschappen begeleidt bij hun erkenningsaanvraag.

Vlaams Minister Bart Somers: “De informatie- en screeningdienst krijgt uitgebreide bevoegdheden om haar functie uit te voeren. Ze zal informatie kunnen uitwisselen met staatsveiligheid, politie, lokale besturen en het eredienstbestuur. Voor het eerst zal het zo ook mogelijk worden om doorlopend samen te werken met lokale geloofsgemeenschappen en hen te begeleiden bij administratieve en andere taken. Zo kunnen we hen tijdig feedback geven en voorkomen we dat we plots aan de alarmbel moeten trekken. Dankzij de informatie- en screeningsdienst kunnen we lokale geloofsgemeenschappen ook beschermen tegen onterechte kritiek.”

Volgende week woensdag wordt het decreet ter definitieve stemming voorgelegd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.