Kersvers voorzitter Eric Deruyter sprak met lovende woorden over zijn voorganger: "Erik, ik heb je leren kennen als een gedreven en bezielende voorzitter. Je zorgde voor een dialoog voor en achter de schermen. Je kon je vastbijten in iets en je ging er steeds 200% voor. Zo stonden de Duivelsbeek en de trage wegen geregeld op de agenda. Je werkte ook nauw samen met de mensen van de administratie op de gemeente", begon hij. "Ik hoop om de milieuraad op dezelfde manier te kunnen leiden. Als voorzitter wil ik vooral verbinden en zorgen voor een constructieve ...

Kersvers voorzitter Eric Deruyter sprak met lovende woorden over zijn voorganger: "Erik, ik heb je leren kennen als een gedreven en bezielende voorzitter. Je zorgde voor een dialoog voor en achter de schermen. Je kon je vastbijten in iets en je ging er steeds 200% voor. Zo stonden de Duivelsbeek en de trage wegen geregeld op de agenda. Je werkte ook nauw samen met de mensen van de administratie op de gemeente", begon hij. "Ik hoop om de milieuraad op dezelfde manier te kunnen leiden. Als voorzitter wil ik vooral verbinden en zorgen voor een constructieve dialoog met duurzame projecten en zorg voor de toekomst als doel. Enerzijds wil ik ervoor zorgen dat iedereen van de gemeenteraadsleden aan bod komt en dat er in het advies rekening wordt gehouden met alle standpunten en snelheden. Ook naar de bevolking toe heeft de milieuraad een verbindende rol. We moeten informeren, sensibiliseren en maatregelen voorstellen zonder hen af te schrikken en te polariseren. Ook naar het beleid en het schepencollege wil ik een verbindende persoon zijn. Zij moeten immers ook rekening houden met budgetten en realiseerbaarheid", besluit Eric.Uittredend voorzitter Erik Maselis had nog wat goede raad klaar voor zijn opvolger: "De milieuraad is een adviesraad en geen beslissingsraad. Dit is een heel belangrijk uitgangspunt. Je moet die beperkingen goed voor ogen houden. In de milieuraad ontmoette ik jou als vertegenwoordiger van de Gezinsbond. Samenwerking was heel belangrijk voor je en je luisterde graag naar elke mening. Ik ben blij dat jij de taak als voorzitter van me wil overnemen. Ik zal als erelid vaak de raad blijven volgen en ik ben steeds ter beschikking als helpende hand."Hij had als uittredend voorzitter nog een wens voor de aanwezige burgemeester en schepenen: "Milieu en duurzaamheid nemen een steeds belangrijkere plaats in in onze maatschappij. Ik hoop dan ook dat het gemeentebestuur aan de kar blijft trekken om de nodige budgetten hiervoor te voorzien voor alle diensten. Ik besef wel dat we in Hooglede alleen de wereldproblemen niet zullen oplossen, maar de gemeente moet een voorbeeld stellen. Zo creëren we een draagvlak en gevoel van solidariteit, dat de leefbaarheid van onze planeet ten goede zal komen", besluit Erik Maselis.Ook Ester Devos neemt na een periode van bijna 30 jaar afscheid van de milieuraad. Ze was lid van het eerste uur en maakte dus ook de oprichting mee in het begin van de jaren 90, toen nog onder voorzitterschap van Lucien Therry. Later werd ze zelf even voorzitster ad interim. Gedurende haar mooie carrière als milieuraadslid hielp Ester mee aan tal van realisaties zoals de erosiemaatregelen, de vergroeningsprojecten en de realisaties van de bufferbekkens. (JT)