Erik Maselis kwam aan het bewind als voorzitter in 2010. Hij werd gehuldigd en kreeg ook de titel erevoorzitter. ...