Erik Maselis kwam aan het bewind als voorzitter in 2010. Hij werd gehuldigd en kreeg ook de titel erevoorzitter. ...

Erik Maselis kwam aan het bewind als voorzitter in 2010. Hij werd gehuldigd en kreeg ook de titel erevoorzitter. Hij had als uittredend voorzitter nog een wens voor de aanwezige burgemeester en schepenen: "Milieu en duurzaamheid nemen een steeds belangrijkere plaats in in onze maatschappij. Ik hoop dan ook dat het gemeentebestuur aan de kar blijft trekken om de nodige budgetten hiervoor te voorzien voor alle diensten." Ook Ester Devos werd in de bloemetjes gezet nadat zij na bijna dertig jaar lidmaatschap afscheid neemt als bestuurslid van de milieuraad.(JT)