Het 'Sukkelstraatje' is een doodlopende zijweg tussen de huisnummers 97 en 99 aan de Veurnseweg in Brielen. De weg verleent toegang tot de garages en tuinen van een twintigtal gezinnen en is ongeveer 200 meter lang, maar door de vele putten is het moeilijk om de weg te gebruiken zonder averij op te lopen. "Drie vierde van deze weg is al jarenlang in erbarmelijke staat", zegt bewoner Koen Bossuyt. "Vallende kinderen met de fiets, extra dure reparaties aan de auto, wateroverlast in enkele garages, verzakte tuinomheiningen en het moeilijk rijden met een fietskar zorgen voor veel ergernissen bij de bewoners."
...

Het 'Sukkelstraatje' is een doodlopende zijweg tussen de huisnummers 97 en 99 aan de Veurnseweg in Brielen. De weg verleent toegang tot de garages en tuinen van een twintigtal gezinnen en is ongeveer 200 meter lang, maar door de vele putten is het moeilijk om de weg te gebruiken zonder averij op te lopen. "Drie vierde van deze weg is al jarenlang in erbarmelijke staat", zegt bewoner Koen Bossuyt. "Vallende kinderen met de fiets, extra dure reparaties aan de auto, wateroverlast in enkele garages, verzakte tuinomheiningen en het moeilijk rijden met een fietskar zorgen voor veel ergernissen bij de bewoners."Het wegje is eigendom van de kerkfabriek. "In het verleden betaalden de bewoners al honderden euro's aan de kerkfabriek om toegang te verkrijgen tot deze weg", vervolgt Koen. "De kerkfabriek zou op haar beurt de weg onderhouden. Maar als we nu contact opnemen met de kerkfabriek verwijst men ons steevast naar hun advocaat. Het vorige stadsbestuur probeerde de weg wel op te lappen. Ex-schepen Stephaan De Roo liet - wellicht met de beste bedoelingen - om het anderhalf jaar een kraan aanrukken om de putten met wat steenslag op te vullen. Maar de kraanman vertelde daarbij telkens dat z'n werk eigenlijk geen enkele zin had. Slechts twee weken later bleek zijn voorspelling helemaal te kloppen, want al het grind was uit de putten gereden en had zich aan de rand opgehoopt, met nog diepere putten en nog meer wateroverlast tot gevolg. Daardoor verzakken ook de tuinomheiningen."Zowat alle gebruikers hebben wel op de een of andere manier al hun eigen problemen gehad. "Lekke banden zijn bijna schering en inslag geworden", zegt Geert Claerebout. "Vorig jaar had ik vier lekke banden. Ook de vering van mijn auto was helemaal kapot. Dat kostte me in totaal ongeveer 850 euro om te laten herstellen. De garagist was verbaasd dat de veringen zo versleten waren, terwijl de wagen nog relatief jong was.""Mijn man heeft een beperking en rijdt met een driewielerfiets", zegt Mieke Noyelle. "Als hij met zijn ene wiel de ene put ontwijkt, dan komt hij met het andere wiel wel in een andere put terecht. Het is nochtans onze enige uitweg voor die fiets, want langs onze woning is het te smal."Voorzitter Rita Rosseeuw van de Kerkfabriek van Brielen wil niet veel commentaar kwijt over de kwestie. "Voorlopig kan ik nog niet veel zeggen", zegt Rita. "We moeten nog samenkomen met de kerkraad waar dit zeker aan bod zal komen. Het is ook de bedoeling dat we rond de tafel gaan zitten met het stadsbestuur hierover."Ook de gebruikers van het 'Sukkelstraatje' kijken naar het stadsbestuur voor een snelle en definitieve oplossing. "Uiteindelijk is de stad de grootste financierder van de kerkfabriek", zegt Koen Bossuyt. "Ik had meteen na de verkiezingen naar alle schepenen van de meerderheidspartijen een brief geschreven om het probleem aan te kaarten. Ik liet daarvoor zelfs speciale postzegels maken van het 'Sukkelstraatje' en had er ook een ludieke flyer ingestoken dat ze welkom waren om dit avonturenparcours eens uit te proberen. Als antwoord kreeg ik dat ze onze problemen begrijpen en dat ze ermee bezig zijn. Een week of twee geleden kwamen twee mensen van de technische dienst een kijkje nemen. Hopelijk is dat een teken dat ze er effectief iets aan willen doen."Schepen van Juridische Aangelegenheden Philip Bolle (SP.A) bevestigt dat het stadsbestuur op de hoogte is van de problemen en legt meteen ook de vinger op de wonde. "De eigenaars van de woningen in de Veurnseweg in Brielen, met een garage aan de achterkant van hun woning, hebben ooit een akte getekend met de kerkfabriek van Brielen", legt Philip Bolle uit. "Hierin werd opgenomen dat ze tegen betaling van een vergoeding toegang kregen via de kerkwegel zolang de kerkfabriek dit toestond. Voor alle duidelijkheid, de stad is dus geen eigenaar van deze grindweg. In de akte is blijkbaar ook opgenomen dat de kerkfabriek geen enkele verantwoordelijkheid neemt in verband met de toestand van de weg. Het straatje had voor de kerkfabriek als oorspronkelijk doel het toegankelijk maken van een perceel landbouwgrond dat ook hun eigendom is en verpacht wordt aan een landbouwer. Vanaf die akker loopt dit 'Sukkelstraatje' trouwens over die landbouwgrond. Iedere woning van nummer 9 tot en met 117 neemt dus in feite een oogluikend toegestane toegang via andermans grond en dat is allesbehalve een ideale situatie. Deze weg wordt quasi jaarlijks op vraag van de bewoners opgelapt - op kosten van de stad - met een karrenvracht grind, maar eigenlijk is ook de stad op deze manier handelingen aan het uitvoeren op andermans grond. Juridisch erg wankel en helemaal niet duurzaam."Eerder pogingen om tot een definitieve oplossing te komen mislukten. "Door het vorige stadsbestuur werd een paar jaar geleden een prijsraming opgemaakt voor de aanleg van een volwaardige weg om de garages en tuinen te ontsluiten", aldus Philip Bolle. "De schepen is hiermee destijds naar de buren gestapt met het voorstel om de kosten evenredig te verdelen onder elkaar. De stad zou instaan voor de technische begeleiding, maar niet iedere eigenaar was bereid een billijke bijdrage te betalen om een volwaardige toegang te krijgen tot zijn tuin of garage. En zo verdween het dossier opnieuw in een diepe lade.""Ondertussen krijgt het nieuwe stadsbestuur signalen van de bewoners dat een nieuw initiatief van de stad op prijs gesteld zou worden en wij nemen die handschoen graag op. We gaan dus binnenkort gesprekken opstarten met de kerkfabriek van Brielen om de grond te verwerven. Ook met de landbouwer die pacht aan de kerkfabriek zal een vergelijk gezocht moeten worden. En als we in dat eerste opzet slagen, dan maken we een geactualiseerde raming van wat het zou kosten om de weg te asfalteren. En als ten slotte de betrokken eigenaars bereid zijn om solidair een duit in het zakje te doen, dan komt er wellicht een einde aan de saga van het 'Sukkelstraatje'", besluit Philip Bolle.