De ereschepen en ereburgemeester sukkelde met zijn gezondheid, maar vreesde dat als hij zich in het ziekenhuis liet opnemen, hij in het rustoord zou eindigen. Het was typerend voor Godfried die heel zijn leven ...