Ere-brandweerbevelhebber Gerard Van Steertegem uit Oostduinkerke overleden

Redactie KW

In de leeftijd van 93 jaar, op zijn verjaardag, overleed in het KEI te Oostduinkerke op 26 april 2017, Gerard Van Steertegem, weduwnaar van Christiane Druwé. Hij werd geboren te Oostduinkerke op 26 april 1924. Hij was de vader Leslie en Marie-Rose Robert – Van Steertegem, grootvader van Zoë en Baldur – Louis en Yolande, de vader van Daniel en Else Rubenstein – Van Steertegem, grootvader van Tashi en Jami en Tara en Evan en de overgrootavder van Rumi, Indira en Lola en de vader van Yvan en Ann Corthouts – Van Steertegem. Delen eveneens in de rouw, zijn zus, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten, de families Van Steertegem, Druwé, Desaever en Florizoone.

Gekend en geliefd figuur

Gerard was een geboren Oostduinkerke en groeide op in de wijk Groenendijk. Zijn vader Pieter was na de tweede wereldoorlog nog gemeenteraadslid en ook nog schepen van de gemeente Oostduinkerke. In het begin van de tweede wereldoorlog, in augustus 1941 kwam Gerard in dienst bij de gemeente en is er onder meer verantwoordelijk voor de ravitaillering, de dienst bevoegd voor de rantsoenering. In 1943 werd hij op 19-jarige leeftijd ingelijfd in het brandweerkorps van Oostduinkerke. Nog in hetzelfde jaar behaalde hij het brevet van kandidaat-brandweerofficier en werd op 26.01.1944 sergeant-majoor en fungeerde ook als korpssecretaris. Hij werd op 01.01.1970 onderluitenant en op 11.02.1976 luitenant-bevelhebber van het korps van Oostduinkerke. Na de fusie van Oostduinkerke en Koksijde op 30.09.1977 werd hij Bijpost-overste van de brandweerafdeling Oostduinkerke die van dan behoorde tot het gemeentelijk brandweerkorps van Koksijde. Na een loopbaan van meer dan 40 jaar bij de brandweer verkreeg hij eervol ontslag op 01.05.1984.

Gerard was ook meer dan 44 jaar het gezicht bij de gemeentelijke administratieve diensten, eerst te Oostduinkerke en later te Koksijde, waar hij die periode afsloot in 1986 als diensthoofd. Gerard was gekend als een persoon waar men alles kon aan vragen en waar men steeds een eerlijk en oprecht antwoord op kreeg. Hij kon dan ook als geen ander vertellen over de oorlogsjaren in Oostduinkerke en de naoorlogse periode toen hij actief was bij de voetbalvereniging VVO en jaren secretaris was van het feestcomité Oostduinkerke-dorp.

Afscheid

Ere-brandweerbevelhebber Gerard Van Steertegem uit Oostduinkerke overleden
© ED

Er wordt afscheid genomen van Gerard tijdens de plechtige uitvaartdienst in de Sint-Niklaaskerk te OOSTDUINKERKE (Leopold II laan) op vrijdag 5 mei 2017 om 11.30 uur, gevolgd door de bijzetting bij zijn echtgenote op de begraafplaats te Oostduinkerke.

Samenkomst in de kerk. De offergang geldt als rouwbetuiging. Gelegenheid tot een laatste groet wordt u geboden in het funerarium Dezutter, Zeelaan 147 te Koksijde, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdag tot donderdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.