Marginaal crapuul is het. Dat is de dief of dat zijn de dieven die een bronzen beeldje van de Grote Markt in Kortrijk hebben gestolen. Tenminste volgens de lokale schepen van cultuur Axel Ronse. Uit het commentaar van de schepen leiden we af dat hij de dieven kent. Het gaat niet alleen om mensen die een diefstal hebben gepleegd, zelfs niet om gespuis of uitschot, neen, het...

Marginaal crapuul is het. Dat is de dief of dat zijn de dieven die een bronzen beeldje van de Grote Markt in Kortrijk hebben gestolen. Tenminste volgens de lokale schepen van cultuur Axel Ronse. Uit het commentaar van de schepen leiden we af dat hij de dieven kent. Het gaat niet alleen om mensen die een diefstal hebben gepleegd, zelfs niet om gespuis of uitschot, neen, het is erger, het is marginaal uitschot, het is gespuis van het ergste soort. Maar, denken wij dan, toch met een oog voor kunst.Wij kennen de stad niet zoals de schepen die kent, dat moeten we toegeven. Maar of hij de dieven van het beeldje echt kent, durven we betwijfelen. Hij vraagt immers om getuigen. Ook dat is vreemd, want tezelfdertijd waarschuwt de schepen het janhagel dat stad over beeldmateriaal beschikt van de diefstal. Was het vroeger God die ons overal zag - u kent dat alziend oog wel - in Kortrijk heeft politiezone Vlas meer dan een oog gericht op het centrum van de stad en zeker op de Grote Markt.We zijn in elk geval benieuwd wie het beeldje heeft gestolen. Stel je voor dat het een kwajongensstreek is van enkele jonge en al te ondernemende belhamels. Kerels die hun story van het jaar realiseerden om zich van eeuwige speelplaatsroem op school te verzekeren. Blijft de Kortrijkse schepen van cultuur dan bij zijn crapuul-omschrijving?Dat een burger zich al eens in een kwade bui vergaloppeert bij het noemen van mensen die een misdaad plegen, dat kunnen we nog enigszins begrijpen. En natuurlijk mag een schepen boos en verontwaardigd reageren over zo'n diefstal. Maar van een schepen van een centrumstad en al zeker van een schepen van cultuur van zo'n stad mogen we toch enige terughoudendheid verwachten in de taal die de schepen hanteert bij het kapittelen van mogelijke schuldigen.