Er komt geen nieuwe varkensstal in Kemmel

Redactie KW

In Kemmel komt er uiteindelijk geen nieuwe varkensstal aan het landbouwbedrijf van de familie Deraedt. De raad voor vergunningenbetwistingen heeft de vergunning vernietigd, de eerder genomen beslissing van ex-minister Schauvlieghe wordt hiermee tenietgedaan omdat ze onwettig was. De bouw van een aardappelloods op de site in de in Kemmel werd wel vergund.

Het dossier werd in 2018 opgestart. Buurtbewoners van het landbouwbedrijf Deraedt gelegen in de Kriekstraat in Kemmel maakten zich in augustus van dat jaar flink wat zorgen over de geplande uitbreiding van het bedrijf. “We willen niet dat er een tweede Clarebout Potatoes komt,” klonk het toen. De buurtbewoners hadden op zich geen bezwaren tegen de uitbreidingsplannen maar wel over de locatie die het bedrijf daarvoor koos. De firma Derva-Deraedt wou bouwen in de zuidelijke richting en dus dichtbij de bebouwde kom. Wat heel wat reukhinder met zich mee zou brengen. Ook de gemeente Heuvelland schaarde zich achter de buurtbewoners. “Landbouwers moeten kunnen uitbreiden, maar niet op die manier, ten koste van heel wat inwoners in het dorp,” was de reactie van schepen Wieland De Meyer. De gemeente tekende toen ook beroep aan bij de raad voor vergunningsbetwistingen. “Nu duidelijk is dat voormalig minister Schauvlieghe een onwettelijke beslissing genomen heeft, gaat het dossier terug naar de huidige bevoegde minister Demir voor een nieuwe beslissing. Ze moet rekening houden met dit arrest, waardoor de beslissing eigenlijk niet anders dan negatief kan zijn.”

Er kwam protest voor de uitbreiding van het landbouwbedrijf.
Er kwam protest voor de uitbreiding van het landbouwbedrijf.© EF

In Wijtschate dan werd recent door de uitbaters van de Populierenhoeve in Wijtschate een aanvraag ingediend voor een uitbreidingsvergunning. Het bedrijf zou de capaciteit braadkippen van 85.000 naar 200.000 brengen, en dit door twee stallen te bouwen. Er werd daaromtrent begin maart een infovergadering gehouden waar afgesproken werd dat schriftelijke klachten mogelijk waren. Er zijn er inmiddels 200 binnengekomen. “Er worden heel veel zaken aangehaald, maar vooral geuroverlast van de huidige uitbating, mobiliteit, fijn stof en landschappelijke integratie zijn de meest aangehaalde argumenten,” weet schepen Wieland De Meyer.

Populierenhoeve in Wijtschate heeft ook een aanvraag ingediend voor een uitbreidingsvergunning.
Populierenhoeve in Wijtschate heeft ook een aanvraag ingediend voor een uitbreidingsvergunning.© EF

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.