Begin dit jaar werden 1.051 West-Vlamingen online en telefonisch bevraagd, gespreid over woonplaats, leeftijd, beroepscategorie en opleidingsniveau. 32 procent onder hen geeft aan zich in de eerste plaats een West-Vlaming te noemen. Pas in tweede orde voelt men zich verbonden met zijn stad of gemeente. Amper vijftien procent noemt zich in de eerste plaats Belg of Vlaming. In de kuststreek is het beeld ietwat anders: daar geven de West-Vlamingen aan dat ze eerder inwoner zijn van de kust.
...