Enquête bevestigt: we voelen ons in de eerste plaats West-Vlaming

© JRE
Jos Remaut

Eén op de drie inwoners van onze provincie voelt zich het sterkst verbonden met West-Vlaanderen, veel meer dan met zijn gemeente, regio, gewest of land. Dit blijkt uit een recente bevraging die werd uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur.

Begin dit jaar werden 1.051 West-Vlamingen online en telefonisch bevraagd, gespreid over woonplaats, leeftijd, beroepscategorie en opleidingsniveau. 32 procent onder hen geeft aan zich in de eerste plaats een West-Vlaming te noemen. Pas in tweede orde voelt men zich verbonden met zijn stad of gemeente. Amper vijftien procent noemt zich in de eerste plaats Belg of Vlaming. In de kuststreek is het beeld ietwat anders: daar geven de West-Vlamingen aan dat ze eerder inwoner zijn van de kust.

De enquête peilde ook naar de tevredenheid, en die zit wel goed. De West-Vlaming geeft zijn thuisprovincie gemiddeld 72 op 100, maar ook hier wijkt de kustbewoner wat af met 69 op 100. Amper drie procent zegt dat het niet goed wonen is in de provincie. Acht op de tien West-Vlamingen zijn ook tevreden over de ontspannings- en recreatiemogelijkheden en zeven op de tien zijn tevreden met de zorg- en welzijnsvoorzieningen. Zes op de tien West-Vlamingen vinden dat het gemakkelijk is een job te vinden in de provincie.

Troeven en karakter

De belangrijkste troeven vinden West-Vlamingen zelf de nabijheid van de kust en de zeelucht, het platteland en de rust, de vriendelijkheid van de mensen, de cultuur en het eten en… hun eigen accent. West-Vlamingen vinden zichzelf ook vriendelijk, behulpzaam en gastvrij en menen harde werkers te zijn. Opvallend: vier op de tien West-Vlamingen die pas na hun achttiende in de provincie zijn komen wonen vinden West-Vlamingen eerder gesloten, conservatief en koppig, al beamen ze tegelijk wel dat de West-Vlaming een doorzetter en harde werker is.

Met de kennis over het provinciebestuur vlot het op bepaalde vlakken iets minder. 92 procent van de ondervraagden vindt de slagzin De gedreven Provincie passend, maar slechts één op de drie kon die spontaan opnoemen. De West-Vlamingen geven aan het meest met hun provinciebestuur in aanraking te komen via de provinciedomeinen, met het Zwin Natuur Park voorop. Eén derde kan zelfs minstens vijf provinciedomeinen opnoemen waarvan de Provincie beheerder is. Ook de groepsaankopen, onder meer die voor groene stroom, en de activiteiten voor het ruime publiek zorgen voor bekendheid van het provinciebestuur bij de West-Vlamingen. Ongeveer zes op de tien West-Vlamingen zijn ook tevreden over de initiatieven van het bestuur rond ontspanningsmogelijkheden, economische ontwikkeling en goed leven, al geeft ook 36 procent aan dat ze niet helemaal op de hoogte zijn wat het provinciebestuur allemaal voor hen doet.

“Meer communiceren”

“Geen slechte resultaten, maar voor ons wordt uit dit onderzoek toch ook duidelijk dat we onze communicatie nog moeten opvoeren en onze zichtbaarheid als provinciebestuur nog moeten vergroten”, concludeert eerste gedeputeerde Bart Naeyaert. “De Provincie scoort immers beter bij zij die beter geïnformeerd zijn. Naast ons eigen huis-aan-huismagazine Preus blijven we ook inzetten op campagnes via de regionale media en verwachten we veel van de uitbouw van het Provinciaal Hof als bezoekerscentrum en inspiratieplek voor West-Vlaanderen. Daarnaast willen we als Provincie verder inspelen op het West-Vlaams gevoel, onder andere via de promotie van 100% West-Vlaamse streekproducten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.