Oostende heeft al ervaring met plaatsverboden, onder meer omdat vorig jaar de politie dikwijls moest tussenkomen in het stedelijk zwembad na problemen met jongeren. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) verbood de amokmakers de toegang tot het zwembad en gaf hen een plaatsverbod. Nu wil hij het plaatsverbod ook in de uitgaansbuurt toepassen voor jongeren die het niet nauw nemen met de opvolging van de coronamaatregelen.
...

Oostende heeft al ervaring met plaatsverboden, onder meer omdat vorig jaar de politie dikwijls moest tussenkomen in het stedelijk zwembad na problemen met jongeren. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) verbood de amokmakers de toegang tot het zwembad en gaf hen een plaatsverbod. Nu wil hij het plaatsverbod ook in de uitgaansbuurt toepassen voor jongeren die het niet nauw nemen met de opvolging van de coronamaatregelen. "Als burgemeester heb ik de wettelijke macht om mensen te verbieden op een bepaalde locatie te komen. Het plaatsverbod kan gegeven worden voor een maand en met maximum twee maanden verlengd worden. Het gaat dan vooral om mensen die doelbewust de regels overtreden. Mensen die bijvoorbeeld een keer rechtstaan in de uitgaansbuurt terwijl dat misschien niet mag, gaan we niet meteen een plaatsverbod geven. Maar mensen die herhaaldelijk de regels aan hun laars lappen, gaan we uiteraard wel de toegang tot de uitgaansbuurt ontzeggen."De politie zal er hard op toezien dat mensen die een plaatsverbod hebben, ook de Langestraat niet in komen. "De politie kent de mensen wel die de regels niet respecteren", weet Tommelein. "Het gaat meestal om dezelfde mensen. Als die mensen effectief een plaatsverbod kregen, zal de politie hen er wel uitpikken als ze zich toch in de Langestraat bevinden. Al van bij de heropstart van de horeca monitoren we het gebeuren in de Langestraat en tot op vandaag zijn we nog steeds tevreden van hoe alles verloopt. We zijn er ons echter wel van bewust dat we komende zomer heel alert zullen moeten zijn."Hoewel hij thuis nog herstelt van de steekwonde in de hals, beantwoordde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge toch zelf onze vraag. "Afgelopen weekend stelde de politie ook in Brugge vast dat veel jongeren blijven hangen en samentroepen na de verplichte sluiting van de cafés om 1 uur 's nachts. Dit doet zich vooral voor op 't Zand, waar veel uitgaansgelegenheden te vinden zijn. De politieleiding vaardigde instructies uit om hier vanaf nu met extra politieploegen wat assertiever tegen op te treden.""Het beteugelen van het samenscholingsverbod of de naleving van social distancing met een boete van 250 euro is evenwel moeilijk zolang men met niet meer dan tien personen samen staat. Het valt niet te bewijzen dat die tien personen samen geen 'bubbel' vormen... De politie kan dus niets anders dan de jongeren nadrukkelijk aanspreken en hen wijzen op de gezondheidsrisico's, niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor (groot)ouders of familieleden met verminderde weerstand, die ze kort daarop zullen ontmoeten. In Brugge blijven we dus op de eerste plaats inzetten op sensibilisering. In elk geval blijken de Brugse caféhouders zich - op een enkele uitzondering na - erg goed aan alle preventierichtlijnen te houden en dat appreciëren we sterk. Voor het samentroepen buiten hun terrassen dragen zij natuurlijk geen verantwoordelijkheid." Anders dan in Oostende lijkt een straatverbod voor fuifnummers die de regels niet naleven in Brugge nog niet aan de orde. "Het plaatsverbod moet in de stedelijke reglementering worden voorzien en dit is in Brugge nog niet het geval. De mogelijkheid daartoe wordt momenteel onderzocht. Of dit - met een toch wat ingewikkelde en omslachtige procedure - in deze omstandigheden een probaat middel zou zijn, mag worden betwijfeld. Zeker met de warme zomerdagen en -avonden in het vooruitzicht, zijn wij vooral bezorgd dat veel jongeren echt niet beseffen dat het coronavirus opnieuw kan toeslaan", besluit Dirk De fauw.In Roeselare wordt het sluitingsuur goed opgevolgd en zijn er op dat vlak maar weinig problemen, zegt korpschef Curd Neyrinck van de politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede). "We zetten al een tijdje extra patrouilles is om de geldende maatregelen te controleren. Ook daar ondervinden we weinig problemen en we verwachten ook niet dat dit plots wel het geval zou zijn. We monitoren constant, maar samenscholingen laten we niet toe. Mocht het nodig zijn, grijpen we meteen in."Ook in Izegem is een plaatsverbod niet meteen aan de orde. "Er is een afspraak met de politie om geregeld te controleren op de terrassen en zo ook preventief te werk te gaan", legt burgemeester Bert Maertens (N-VA) uit. "Er zijn geen aanwijzingen dat er nachtelijke samenscholingen op til zouden zijn in onze stad."In Kortrijk wordt nog gewerkt aan een plan voor het uitgaansleven, dat pas woensdag bekend wordt gemaakt. (JRO/PDV/AN/WVDS/AN)