Als schepen van wonen volgde Enigo Vandendriessche in de vorige legislatuur het 'Klimaatoverleg MidWest' op. Eén van de voorstellen die daar op tafel kwam, was het aanwerven van een renovatiecoach. Door zo veel mogelijk zorgen weg te nemen tijdens het renovatietraject kunnen we meer mensen aanzetten om hun woning energiezuinig te maken.
...

Als schepen van wonen volgde Enigo Vandendriessche in de vorige legislatuur het 'Klimaatoverleg MidWest' op. Eén van de voorstellen die daar op tafel kwam, was het aanwerven van een renovatiecoach. Door zo veel mogelijk zorgen weg te nemen tijdens het renovatietraject kunnen we meer mensen aanzetten om hun woning energiezuinig te maken.Ondanks het lauwe enthousiasme van de toenmalige coalitiepartner slaagde Enigo er toch in om de renovatiecoach naar Ingelmunster te halen. Enigo: "De burgemeester maakte mij al snel duidelijk dat ik niet moest rekenen op extra budget voor dit klimaatproject. Maar ik liet me niet ontmoedigen en ging binnen mijn eigen huisvestingsbudgetten op zoek. Daar vond ik middelen om een renovatiecoach aan te werven voor anderhalve dag per week. Na een lange zoektocht, en met de steun van de WVI, vonden we nog vier gemeenten die wilden meedoen (Zuienkerke, Knokke, Jabbeke en Oostrozebeke)."Op 1 oktober 2018 was het eindelijk zover", gaat Enigo verder. "Renovatiecoach Jan Dekeerle kon starten in Ingelmunster. Het werd meteen een succes. Zijn agenda stond binnen de kortste keren vol en hij moest zelfs een wachtlijst aanleggen. Een duidelijk teken dat veel Ingelmunsternaren willen renoveren en hier graag ook de nodige begeleiding bij hebben."De WVI heeft het project in 2018 ook ingediend als 'lokaal klimaatproject' bij de Vlaamse overheid. "Eind maart kregen we het goede nieuws dat Vlaanderen het project goedkeurde. Dit betekent dat het gewest tot 75 procent van de kostprijs subsidieert. En dat terwijl de renovatiecoach voor 100 procent is ingeschreven in de gemeentebegroting", stelt Enigo vast."Daarom stel ik voor om met de vrijgekomen middelen de uren van de renovatiecoach uit te breiden. Op die manier kan hij meer mensen begeleiden. De wachtlijsten tonen aan dat hier in Ingelmunster veel vraag naar is. Mocht blijken dat de huidige renovatiecoach er geen extra uren meer kan bijnemen, dan moet Ingelmunster opnieuw de voortrekkersrol op zich nemen en de andere gemeenten overtuigen om samen een extra coach aan te werven. Ook zij krijgen immers de Vlaamse subsidie.""Al van bij het begin had ik de coach graag meer uren voor onze inwoners zien werken, maar dat zat er toen niet in. De Vlaamse subsidies zijn nu een unieke kans om het aantal uren op te krikken, zonder dat dit effect heeft op de gemeentefinanciën. Op de gemeenteraad van april ga ik hierover een voorstel indienen. Ik hoop dat het gemeentebestuur ons volgt."(PADI)