"Omdat onder meer 'doorverwijzingen naar andere hulpverleners' bepaalde risico's inhouden, willen we hierop nog meer de focus leggen", aldus Jente Vandeburie, van CGG Suïcide-preventiewerking West-Vlaanderen. "Met drie zelfdodingen per dag scoort Vlaanderen hoog in vergelijking met de ons omringende landen. Dit vraagt dus de nodige actie."
...