Emmanuel Wybo (27) is pastor in AZ Delta: “Een bewuste keuze”

“Gesprekken zijn vaak boeiend, soms uitdagend, maar altijd verrijkend”, vertelt pastor Emmanuel Wybo in de stille ruimte van AZ Delta. © Stefaan Beel
Redactie KW

Emmanuel Wybo, 27 jaar en opgegroeid in Oekene, is sinds begin dit jaar pastor in AZ Delta, voor hem een boeiende opdracht en een logisch gevolg van zijn studies. In de stilteruimte van het ziekenhuis campus Rumbeke werd ik door hem gastvrij ontvangen voor een aangenaam gesprek.

“Ik behaalde een master in theologie en religiewetenschappen plus een extra master in de pastoraal aan de KU Leuven”, vertelt de 27-jarige Emmanuel enthousiast. “Ik had tijdens mijn studietijd vaak stage gelopen in onder andere het vroegere H. Hart- en het stedelijk ziekenhuis.” Eind vorig jaar was er een vacature als pastor in het team van het huidige AZ Delta. Na een grondig intakegesprek met de ziekenhuisverantwoordelijken en met Mieke Corneillie, sinds lang een van de vaste waarden van de dienst spirituele zorg, werd ik aangenomen en ben ik op 2 januari gestart, halftijds. De andere helft van de werkweek blijf ik als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de faculteit theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven.

Alle (niet-)gelovigen

De dienst spirituele zorg bestaat momenteel uit negen personen voor de vier campussen (Rumbeke, Brugsesteenweg, Torhout en Menen). “Voor de campus Rumbeke, waar ik werk, zijn we met vier. Onze taak is tweeledig”, vertelt Emmanuel verder. “Er is vooreerst de pastorale zorg hier ter plekke: gesprekken met gelovigen, niet-gelovigen en andersgelovigen op de ziekenkamer of in de stilteruimte. Vaak zijn die boeiend, soms uitdagend gezien de situatie van de patiënt, maar altijd zijn ze verrijkend. Een andere deel van ons werk is van liturgische aard. Zo verzorgen en begeleiden we de ziekenzegening, niet te verwarren met het sacrament van de ziekenzalving. Elke eerste donderdag van de maand is er om 11 uur in de stilteruimte een eucharistieviering, waarin aalmoezenier Michel Goeman voorgaat. Op de andere donderdagen zijn er tijdens de vasten woorddiensten. Deze vieringen staan open voor iedereen, ook voor wie van buiten het ziekenhuis komt.”

Wisselwerking met verpleegkundigen

“Verder bezorgen we patiënten die het wensen de communie op de kamer. Als nieuwe pastor kreeg ik na een uitgebreid en diepgaand gesprek met bisschop Lode Aerts een zending in de pastorale zorg, dat was voor mij een must en is een stimulans. De verpleegkundigen zijn onze antennes in het ziekenhuiskamer, zij voelen als eersten aan of er nood is aan spirituele zorg. Een goede wisselwerking en verstandhouding met hen is van groot belang om ons werk goed te kunnen doen en onze dienst (nog) beter bekend te maken.

Op de vraag naar het waarom van religieuze studies én een job in de pastorale zorg antwoordt Emmanuel: “Mijn ouders geven allebei godsdienstles, mijn moeder Greet in de 3de graad aan het VTI in Menen en mijn vader Koen in de derde graad aan het college in Torhout. Dus voor een deel zal de thuissituatie wel meegespeeld hebben, maar uiteindelijk is het aan kind zelf om de geloofsstap te zetten. Dat was voor mij een bewuste en goed overwogen keuze. Ik stel dezelfde spirit bij veel jongeren vast: ze hebben een sterke geloofsovertuiging en komen er ook openlijk voor uit.”

Vormselcatechisten

“Met mijn kersverse echtgenote Shelly De Sutter – we zijn in oktober vorig jaar getrouwd – zijn we ondermeer op onze parochie in Tielt als vormselcatechisten actief. Zo heb ik ook deugddoende contacten op het thuisfront buiten het ziekenhuis. Verder haal ik enorm veel uit de bezoeken aan erfgoed en religieuze kunst. Zo kijk ik enorm uit naar het Eden Kunstenfestival in Roeselare.” (AD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.