Een en ander werd bekendgemaakt bij de voorstelling van het Woonplan Bis, een aangepaste versie van het Woonplan 2011-2020 dat maandag door het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd. De stad wil het kamerwonen en het opsplitsen van woningen terugdringen en wil daarom overal gaan controleren of er een bouwvergunning is, of voldaan is aan de Vlaamse en stedelijke kwaliteitsnormen, aan de branweernormen, of er sprake is van huisjesmelkerij... Daarom zullen politie, stad en brandweer, geruggensteund door het parket, de dienst burgerlijke stand van de stad en het Sociaal Huis, één dag per week een vijftal woningen bezoeken. Dat maakt 250 gebouwen per jaar ...