Elke week gerichte actie tegen kamerwoningen in Oostende

Oostende gaat actie ondernemen tegen ‘multibel-woningen’, oorspronkelijke eengezinswoningen die in meerdere wooneenheden zijn opgesplitst. Vanaf april zullen stad, brandweer, politie en parket één dag per week gebouwen bezoeken. In minder dan vier jaar tijd moet heel Oostende afgewerkt zijn.

Burgemeester Jean Vandecasteele en de schepenen Johan Vande Lanotte, Nancy Bourgoignie en Kurt Claeys stelden het Woonplan Bis voor. (Foto HH)

Een en ander werd bekendgemaakt bij de voorstelling van het Woonplan Bis, een aangepaste versie van het Woonplan 2011-2020 dat maandag door het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd. De stad wil het kamerwonen en het opsplitsen van woningen terugdringen en wil daarom overal gaan controleren of er een bouwvergunning is, of voldaan is aan de Vlaamse en stedelijke kwaliteitsnormen, aan de branweernormen, of er sprake is van huisjesmelkerij… Daarom zullen politie, stad en brandweer, geruggensteund door het parket, de dienst burgerlijke stand van de stad en het Sociaal Huis, één dag per week een vijftal woningen bezoeken. Dat maakt 250 gebouwen per jaar of minder dan vier jaar om alle Oostendse ‘multibel-woningen’ te bezoeken.

Twaalf projecten

De stad wil ook werk maken van twaalf vernieuwende inbreidingsprojecten. Het moeten gezinsgerichte, kwaliteitsvolle en vernieuwende woonprojecten worden met voldoende open ruimte. De locaties zijn soms stadseigendom, soms privé, maar er is al gepraat met de eigenaars. Het zijn de hoek Thomas Vanloostraat-Jacob Besagestraat en Loodsenstraat-Westhinderstraat, een stuk van een bouwblok tussen Voorhavenlaan, Vingerlingstraat, Moreauxlaan en Noord-Edestraat, de zone tussen IJskelderstraat en Slachthuiskaai, de zone tussen Schilderstraat, Steenbakkerstraat en Nijverheidsstraat, de Christinastraat 113 (OHK), de hoek Nieuwpoortsesteenweg-Toekomststraat, het vroegere Sint-Jozefsziekenhuis, den Anklap in de Leffingestraat, het politiekantoor in de Alfons Pieterslaan, de hoek Honoré Borgerstraat-Gelijkheidsstraat, de Leffingestraat 297-303 en een stedelijke opslagplaats in de Druivenlaan. “Ik reken op tien jaar tegen dat het laatste project afgewerkt is”, erkent schepen Johan Vande Lanotte. “Maar er kunnen ook nog andere projecten bijkomen en we hopen hiermee ook bij de privésector een dynamiek op gang te brengen.”

Oostende acht het nog altijd realistisch om tegen 2020 3.000 extra woningen te hebben. “Momenteel zijn er al 824 woningen gebouwd, daarvan zijn er 227 eengezinswoningen en 147 sociale woningen”, zegt schepen van Wonen Nancy Bourgoignie. “Het ritme zal toch wat verhoogd moeten worden, maar dat is niet onrealistisch omdat heel wat projecten in aanbouw zijn. Onze doelstelling van 750 gezinswoningen trekken we op tot 1.000 omdat we zien dat dat realistisch is. De doelstelling van 600 bijkomende sociale woningen blijft behouden.”

Werkgroep

Op langere termijn wil Oostende de binnenruimtes van woonblokken ‘ontpitten’ door ze minder vol te bouwen en zo meer collectieve binnenruimte te creëren voor de omliggende woningen. Er komt ook een nieuw bouwreglement en een versterkte kwaliteitscontrole op alle bouwprojecten. Daarvoor wordt een werkgroep gevormd onder het voorzitterschap van adjunct-Vlaamse Bouwmeester Stefan Devoldere. In de werkgroep komen klinkende namen uit de wereld van architectuur en stedenbouw, met onder meer ook Michiel Dehaene, hoofddocent stedenbouw aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. De werkgroep moet een visie ontwikkelen op stadsvernieuwing in de hele stad en ook aan kwaliteitsbewaking doen voor alle hierboven genoemde en andere grote bouwprojecten in de stad. “Andere steden zullen jaloers zijn als ze zien welke mensen wij overtuigd hebben om in deze werkgroep te zetelen”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys.

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.