"De coronacrisis heeft onze stad hard getroffen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Veel Oostendenaars werden tijdelijk werkloos of verloren zelfs hun job. Voor mensen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, braken nog hardere tijden aan. Veel handelaars, horeca-uitbaters, vrije beroepen... moesten noodgedwongen tijdelijk hun zaak sluiten."
...

"De coronacrisis heeft onze stad hard getroffen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Veel Oostendenaars werden tijdelijk werkloos of verloren zelfs hun job. Voor mensen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, braken nog hardere tijden aan. Veel handelaars, horeca-uitbaters, vrije beroepen... moesten noodgedwongen tijdelijk hun zaak sluiten."De stad heeft nu een herstelplan klaar om Oostendenaars, handelaars, verenigingen, tweedeverblijvers... een extra duwtje in de rug te geven. Alle steunmaatregelen kosten in totaal 9 miljoen euro. Hoe dat allemaal gefinancierd zal worden, moet nog uitgebreid becijferd worden. "We zullen ons budget aanpassen en dat zal tegen het najaar klaar zijn", zegt de burgemeester. Belangrijk onderdeel van het plan is de Oostendebon. "Na de zomer krijgt elk Oostends gezin Oostendebonnen ter waarde van 60 euro, te besteden bij de lokale handelaars. Ook tweedeverblijvers krijgen per gezin diezelfde bonnen. We beschouwen hen namelijk als Oostendenaars, ze zijn erg belangrijk voor de heropleving van onze stad", gaat Tommelein verder. "Omdat de coronacrisis sommige mensen harder heeft getroffen, krijgen kwetsbare gezinnen 80 euro. Het gaat om iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds: mensen met een laag inkomen of bijvoorbeeld mensen met een zware beperking." Wie dat wil, kan de bonnen doneren. Dat geld zal dan gebruikt worden voor sociale projecten. Ook handelaars die verplicht hun zaak moesten sluiten, krijgen een Oostendebon. Zij kunnen 100 euro spenderen bij andere Oostendse handelaars.In het herstelplan staan heel wat maatregelen die de stad er weer bovenop moeten helpen. Zo worden voor de periode van de lockdown de terrasbelasting en de belasting op uithangborden geschrapt, de foorkramers betalen dit jaar uitzonderlijk geen promobijdrage en het foorcomité krijgt een extra tegemoetkoming... Het Economisch Huis zet een e-commerce-expert in om de Oostendse bedrijven bij te staan om versneld werk te maken van digitalisering. Ook voor kwetsbare gezinnen zijn er maatregelen. "We zullen extra budget voorzien voor leeflonen en aanvullende steun te bieden waar nodig. We verhogen het aanbod van tijdelijke noodopvang in het crisisnetwerk, in overleg met de hotelsector, de ziekenhuizen en de politie." Verenigingen kunnen extra ondersteuning aanvragen voor het inkomensverlies dat ze geleden hebben door de annulering van hun evenementen. "Tijdens de crisis hebben we nog eens extra gemerkt hoe belangrijk het toerisme is voor onze stad", zegt Tommelein. "Daarom organiseren we een communicatiecampagne om alle troeven van de Stad aan Zee in de verf te zetten en mensen te overtuigen naar Oostende te komen. In het najaar komt er nog een intensieve mediacampagne om ook na het hoogseizoen mensen te overtuigen om Oostende te bezoeken."