Het Jeugdatelier Oranjeis een jeugdbeweging waar kinderen vanaf 4 jaar met en zonder beperking samen kunne...

Het Jeugdatelier Oranjeis een jeugdbeweging waar kinderen vanaf 4 jaar met en zonder beperking samen kunnen ravotten. Het organiseert knotsgekke activiteiten, waar iedereen aan kan deelnemen. De lokalen van het Jeugdatelier kan je vinden in de Maciebergstraat 31-33 in Oostkamp. Deze week overhandigde Sonja Zutterman, de voorzitster van het zangkoor Eligius Ensemble, een mooie cheque ter waarde van 1.686 euro. Met deze gift kan het Jeugdatelier zijn speelpleinwerking voor kinderen met en zonder beperking verder uitbouwen. (GST)