Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, genoemd naar de vroegere voorzitter van het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen, deed voor de tweede keer een projectoproep, dit keer specifiek in West-Vlaanderen, om projecten te ondersteunen die focussen op eerstelijnszorg, wat wil zeggen : zorg die heel dicht bij de mensen staat, in hun eigen buurt. Het gaat om samenwerkingsinitiatieven tussen buurt-, welzijns- en zorgactoren zoals lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers, buurtcoöperaties, lokale dienstencentra, organisaties voor thuisverpleging en thuiszorg...
...

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, genoemd naar de vroegere voorzitter van het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen, deed voor de tweede keer een projectoproep, dit keer specifiek in West-Vlaanderen, om projecten te ondersteunen die focussen op eerstelijnszorg, wat wil zeggen : zorg die heel dicht bij de mensen staat, in hun eigen buurt. Het gaat om samenwerkingsinitiatieven tussen buurt-, welzijns- en zorgactoren zoals lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers, buurtcoöperaties, lokale dienstencentra, organisaties voor thuisverpleging en thuiszorg...Een onafhankelijke jury selecteerde elf projecten, verspreid over de hele provincie, die elk tot 10.000 euro aan steun krijgen. Er is een enorme diversiteit aan actoren en projecten die buurtgericht aan de slag gaan. Of het nu draait rond een sociale kruidenier, samentuin, buurtsalon of klusjesdienst, of er nu een buurtverbinder dan wel wijknetwerkbouwer of buddy's worden ingezet, of je samen kan eten in een sociaal restaurant dan wel dorpsrestaurant, of je kennismaakt met de inloopwerking of je buren leert kennen via 'de doos' van de rommelmarkt... alle projecten gaan in essentie over ontmoeting en verbinding. 1. De gouden buurt - Kortrijk : een project van CAW Zuid-West-Vlaanderen dat bouwt aan verbinding en het veiligheidsgevoel van de buurt tussen de Tuighuis-, Sint-Antonius- en Zwevegemsestraat.2. Kapelle Superette : een project van Mariënstede uit Dadizele. Met de sluiting van winkels eb diensten vallen de 1400 inwoners van Rollegem-Kapelle ook zonder ontmoetingsplaatsen. Door een actieve betrokkenheid van de inwoners wil Mariënstede een concept van buurtkruidenier met aanvullende functies uitproberen.3. Grondig Anders Zorgen uit Lichtervelde : dit is een vereniging waarbij ecologisch moestuinieren een vertrekpunt is om mensen te verbinden, kennis uit te wisselen en anders te werken en te leven. 4. Het buurtsalon Roesbrugge: een project van OCMW Poperinge. In september 2018 opende het buurtsalon in Roesbrugge-Haringe zijn deuren. De inwoners, verengingen, lokale handelaars, de basisschool, De Lovie ... werden bij het herinrichten van het gebouw betrokken. 5. Buurtzorgnetwerk in RSL in Roeselaere : een project vanVrijetijdsondersteuningscentrum VOC Opstap , dat een buurtgericht netwerk opzet voor gezinnen in de kwetsbare buurt Heilig Hart-Hof van 't Henneken.6. Storytelling in de Nieuwe Tuinwijk : een project van OCMW Menen. Door een buurtrommelmarkt in de voortuinen worden vier straten en met elkaar verbonden. "Op een centraal punt voorzien we ontmoeting met spijs en drank. De deelnemers aan de rommelmarkt en anderen steken een specifiek gekozen voorwerp in de doos die wordt doorgegeven. Met de voorwerpen in de doos wordt dan een verbindende activiteit opgezet. Het idee van deze actie komt van de buurtbewoners zelf."7. Zorgzaam Deerlijk : een project van OCMW Deerlijk dat o.m. inzet op sociale netwerken door een dorpsrestaurant op te richten, mobiele straatrondes te organiseren en een digitale burenmatcher te installeren.8. Buurtzorg 2.0 : een project van OCMW Knokke-Heist. Finale doel is het creëren en onderhouden van informele buurtgerichte netwerken, gegroeid vanuit de wijk of op initiatief van de bewoners zelf. Deze netwerken hebben de uitdaging om alert te zijn binnen de eigen wijk en zo mensen op te pikken die dreigen uit de boot te vallen. 9. Sociaal restaurant in het Dorpspunt in Beveren-IJzer : een project van De Lovie. Het Dorpspunt wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap die ondersteund worden vanuit De Lovie. In een zaal, centraal in Beveren, kunnen dorpsbewoners met behoefte aan sociaal contact elkaar op regelmatige tijdstippen ontmoeten bij een maaltijd. De medewerkers van het Dorpspunt in Beveren zorgen voor de organisatie van het sociaal restaurant.10. Buurzaam Samenwonen in Roeselare : een project van Beschut Wonen Roeselare-Tielt dat taboedoorbrekend wil werken rond psychische kwetsbaarheid. Zelfsturing, zelfstandigheid en coaching vanuit een buurtwerking staan centraal. 11. KARwijk : een project van het Sociaal Huis Oostende. Het is een laagdrempelige dienst in de wijk Westerkwartier, voor kleine eenmalige klusjes of kleine boodschappen voor kwetsbare ouderen in de wijk. Hierbij wordt ook de schoolgaande jeugd betrokken. (JRE)