Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, genoemd naar de vroegere voorzitter van het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen, deed voor de tweede keer een projectoproep, dit keer specifiek in West-Vlaanderen, om projecten te ondersteunen die focussen op eerstelijnszorg, wat wil zeggen : zorg die heel dicht bij de mensen staat, in hun eigen buurt. Het gaat om samenwerkingsinitiatieven tussen buurt-, welzijns- en zorgactoren zoals lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers, buurtcoöperaties, lokale dienstencentra, organisaties voor thuisverpleging en thuiszorg...
...