De coronacrisis duwt steeds meer Bruggelingen naar de armoedegrens. Volgens burgemeester Dirk De fauw en Mintus-voorzitter Pablo Annys riskeren 15.000 Bruggelingen in armoede te verzeilen - dat is de voltallige bevolking van één grote Brugse deelgemeente. Ter info: Brugge telt 117.000 inwoners.
...

De coronacrisis duwt steeds meer Bruggelingen naar de armoedegrens. Volgens burgemeester Dirk De fauw en Mintus-voorzitter Pablo Annys riskeren 15.000 Bruggelingen in armoede te verzeilen - dat is de voltallige bevolking van één grote Brugse deelgemeente. Ter info: Brugge telt 117.000 inwoners.Brugse verenigingen en middenveldorganisaties die rond armoede werken kregen de kans om projectvoorstellen in te dienen. "De voorstellen dienden zoveel mogelijk aan te sluiten bij het Brugs lokaal sociaal beleidsplan", benadrukken schepen van Sociale Zaken Pablo Annys en schepen voor Welzijn Martine Matthys. Het gaat om projecten rond wonen, gezondheid, kansen voor kinderen, werk en toegankelijkheid van de hulpverlening. Een jury verdeelde het bedrag van 225 miljoen euro uit het Vlaams Noodfonds Armoede over de elf projecten.Welzijnsschakel Integraal krijgt 10.700 euro voor de ondersteuning van kansarme anderstalige jongeren in hun studies. CAW helpt met 4.544 euro kwetsbare Bruggelingn bij het beheren van hun budget en administratie. Compagnons kan met 31.244 euro buddy's koppelen aan nieuwkomers uit dezelfde buurt en hen wegwijs maken in het dagelijkse leven. Mamastart kan met 17.240 euro een ontmoetingsruimte creëren voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw krijgt 7.436 euro voor het herstelondersteunend project Huis met Vele Kamers.Pietje Pek kan rekenen op 12.524 euro om alleenstaande ouders een plaats in de buitenschoolse opvang te garanderen. Welzijnsschakel Kantel kan in Male met 31.809 euro een 'kantelstek' realiseren: een ontmoetingsplek voor mensen in kwetsbare posities. Uze Plekke wil met 17.789 euro zelf op zoek gaan naar kwetsbare jonge gezinnen en hen ondersteunen. Familiezorg West-Vlaanderen krijgt 29.080 euro voor het project De Deur Voorbij dat drempelverlagende interventies beoogt, onder meer in de kraamzorg en de gezinszorg.Oranje kan met 27.117 euro een vrijetijdsbrugfiguur aanwerven voor mensen met een beperking. Wieder start met 35.735 euro het project Vitamines S. op: een duurzame, sociale vitamine injectie voor mensen in armoede. Schepen Pablo Annys had nog de volgende boodschap in petto: "Er zijn nogal wat links te leggen tusen al die projecten, dit is een kans om samen te werken."