De Onze-Lieve-Vrouwekerk is sinds 1939 beschermd als monument. Het beheersplan voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd goedgekeurd op 9 juli 2018. Hierdoor kunnen erfgoedpremies voor de restauratiewerken aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. De restauratiewerken worden gefaseerd uitgevoerd afhankelijk van de toegekende premies. Het schepencollege besliste eind 2018 om een erfgoedpremie aan te vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit grote dossier zal opgestart worden na toekenning van deze premie. Naast de werken aan de toren moeten ook de zijgevels aangepakt worden. Het schepencollege stelde in 2016 al architect Demeyere aan voor de opmaak van een technisch ontwerp voor het herstel van de zijmuren van de kerk. Eind 2019 besliste het schepencollege om bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aan te vragen ...

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is sinds 1939 beschermd als monument. Het beheersplan voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd goedgekeurd op 9 juli 2018. Hierdoor kunnen erfgoedpremies voor de restauratiewerken aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. De restauratiewerken worden gefaseerd uitgevoerd afhankelijk van de toegekende premies. Het schepencollege besliste eind 2018 om een erfgoedpremie aan te vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit grote dossier zal opgestart worden na toekenning van deze premie. Naast de werken aan de toren moeten ook de zijgevels aangepakt worden. Het schepencollege stelde in 2016 al architect Demeyere aan voor de opmaak van een technisch ontwerp voor het herstel van de zijmuren van de kerk. Eind 2019 besliste het schepencollege om bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aan te vragen voor het dossier. Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf ondertussen toelating voor de werken aan de noordgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De toegekende premie bedraagt 17.500 euro. Op 6 januari 2020 besliste het schepencollege om aan het Agentschap Onroerend Erfgoed ook een erfgoedpremie aan te vragen voor herstelwerken aan de natuursteen. Het Agentschap kende die erfgoedpremie nog niet toe, maar verwacht wordt dat voor dit dossier binnenkort ook een premie van 17.500 euro zal worden toegekend. Architectenbureau J&A Demeyere maakte het ontwerp voor het herstel van de noordgevel op. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 66.901 euro. De erfgoedpremies bedragen samen 35.000 euro.Om de fusie tussen de cvba Sappenleen en de vzw Centrummanagement te voltooien werd de samenwerkingsovereenkomst in de gemeenteraad van 25 november 2019 tijdelijk verlengd tot 1 september 2020. Er wordt voorgesteld om deze samenwerkingsovereenkomst nogmaals te verlengen tot 31 december 2020 met het oog op de voorbereiding van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Ondertussen loopt de reguliere werking van de vzw Centrummanagement ook verder. Er wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd om te starten met de voorbereiding van het project rond de verwerving van twee handelspanden. Dit project wordt opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst maar in tussentijd kunnen de nodige voorbereidingen gestart worden.Het lokaal plan voor de ondersteuning van de exitstrategie en de relance van het lokale socio-economische leven na/met corona omvat tal van maatregelen om de economie in Poperinge te ondersteunen. Eén daarvan is het halveren van het tarief van de algemene gemeentebelasting voor bedrijven voor het aanslagjaar 2020.In zitting van 27 april 2020 besliste de gemeenteraad om de ingangsdatum van de heffingstermijn van het reglement houdende het heffen van een belasting op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein, te wijzigen naar 1 januari 2021. De maatregelen voorzien in het lokaal plan voor de ondersteuning van de exitstrategie en de relance van het lokale socio-economische leven, gaan een stuk verder dan het louter afschaffen van de terrasbelasting voor 2020. In dit relanceplan wordt immers voor de horeca voorzien om geen terrasbelasting te innen in 2020;voor het aanslagjaar 2021 wordt een korting van 50% toegepast op het belastingtarief voor terrassen en in het aanslagjaar 2022 bedraagt deze korting 25%. Alle abonnementen 2020 voor de vrijdagmarkt worden voor de helft terugbetaald.De stad wenst gronden aan te kopen voor de realisatie van de nieuwe begraafplaats in Krombeke. In zitting van 27 januari 2020 keurde de gemeenteraad de aankoop van de gronden in de Roggestraat voor deze begraafplaats principieel goed. Ook werd het metingsplan van landmeter-expert Eddy Ameloot van 11 april 2018 goedgekeurd. Er wordt overgegaan tot de aankoop van het onroerend goed, gelegen in de Roggestraat in Krombeke. De aankoop van lot 1 en lot 2 gebeurt onderhands tegen de totaalvergoeding van 126.655 euro.Voorgesteld wordt om een prijsvraag te organiseren in het kader van de opdracht 'Aanstellen ontwerper voor (her)inrichting huis voor verenigingen De Kring'. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 euro. (AHP)