Gezien heel veel jeugd naar de Mandelmeersen komt afgezakt om te sporten, was de vrees voor een ongeval gegrond. Daar komt nu een einde aan. Burgemeester Luc Derudder en zijn college dokterden een compleet nieuwe oplossing uit met paaltjes zodat bezoekers van de sporthal niet meer kunnen binnenrijden in het domein. Voor gehandicapten en diensten werd een uitzondering gemaakt, voor de rest is het parkeren op het marktplein of op de ni...

Gezien heel veel jeugd naar de Mandelmeersen komt afgezakt om te sporten, was de vrees voor een ongeval gegrond. Daar komt nu een einde aan. Burgemeester Luc Derudder en zijn college dokterden een compleet nieuwe oplossing uit met paaltjes zodat bezoekers van de sporthal niet meer kunnen binnenrijden in het domein. Voor gehandicapten en diensten werd een uitzondering gemaakt, voor de rest is het parkeren op het marktplein of op de nieuwe parking aan kinderopvang de Wiemkes (kinderopvang). Over het parkeren in de onmiddellijke omgeving van de sporthal wordt al tien jaar gediscussieerd in de gemeenteraad. "In het verleden hebben we er alles aan gedaan om dit parkeren in te perken of te verbieden, maar het kwam nooit tot een grondige oplossing", bevestigt schepen van Sport Jonas Van D'Huynslager. "In functie van de veiligheid van de kinderen die massaal komen sporten, kon die onveilige situatie niet blijven duren, zodat we uiteindelijk gekozen hebben voor dit systeem. Die paaltjes komen omhoog op tijdstippen dat kinderen de sportaccommodatie gebruiken en zijn naar beneden tijdens de schooluren. Wij hebben alvast een duidelijk reglement opgesteld waarin vermeld staat wie wel nog mag binnenrijden, bijvoorbeeld voor grote leveringen voor de cafetaria en het sportcentrum, en waar je terechtkan om de paaltjes naar beneden te laten", verduidelijkt de schepen.Door de ingreep werd het sportterrein verkeersvrij gemaakt. Eind juni zal de afsprakennota geëvalueerd worden en is er nog een overlegmoment met de exploitant van de cafetaria en het gemeentebestuur.Door het gedeeltelijk afsluiten van de hoofdingang met deze paaltjes, krijg je de indruk dat er serieus gesnoeid wordt in de parkeergelegenheid rond de sportinfrastructuur. Maar dit klopt niet. Zo werd er extra parkeergelegenheid gecreëerd op een nieuwe parking in het verlengde van de kinderopvang de Wiemkes. Op die plaats zijn ook verbrede parkeergelegenheden voor andersvaliden. Van daaruit kan je met een rolstoel gemakkelijk de cafetaria bereiken langs een verhard pad waarvan alle drempels die op het pad liggen, werden weggewerkt. (CLY)