Eindelijk nieuw hoofdcommissariaat voor politie Polder in aantocht: aankoop oud financiëngebouw gepland

© JH
© JH
Redactie KW

Na jaren van onzekerheid is er een doorbraak in het lang aanslepende dossier rond een nieuw centraal hoofdcommissariaat van politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark). Het oude financiëngebouw langs de Woumenweg zal worden aangekocht. “Een echte opportuniteit: uitstekend gelegen en ruim”, zegt korpschef Johan Geeraert.

Politiezone Polder zat al enkele jaren met een knoop rond een nieuw groot politiecommissariaat. Het huidige in de Rijkswachtstraat voldoet niet meer aan de normen en is bovendien klein. Er is ook te weinig ruimte voor voertuigen. Andere commissariaten zijn te veel versnipperd. Omdat er geen oplossing voor de hand leek te liggen werd toch beslist om toch een nieuw hoofdgebouw op de site van de Rijkswachtstraat neer te poten. Daarvoor liep zelfs al een procedure tot herziening van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) gaf echter het advies om ook het gebouw van financiën te onderzoeken.

Plotse opportuniteit van 1,4 miljoen euro

“Dat was echter tot voor kort geen optie”, licht korpschef Johan Geeraert toe. “Het gebouw was immers nog tot 2027 verhuurd. Maar enkele weken geleden liet de eigenaar, de NV Befimmo, weten dat de huur vroegtijdig was stopgezet en het gebouw te koop kwam. Het politiecollege onderzocht deze opportuniteit meteen en startte onderhandelingen op. Er is nu een overeenkomst bereikt voor de aankoop van het gebouw voor een bedrag van 1,4 miljoen euro door de politiezone. Dat valt binnen de schattingsprijs.” Op 26 januari wordt het voorstel voorgelegd aan de politieraad ter goedkeuring, wellicht een formaliteit. Dan kan de verkoopovereenkomst getekend worden.

Uitstekende ligging, veel ruimte

Bij politiezone Polder is men erg enthousiast met het pand. “Het is uitstekend gelegen, op de hoek van de Woumenweg (N35) met de Pluimstraat”, vervolgt de korpschef. “Het is ook vlot bereikbaar met een bushalte voor de deur en op wandelafstand van de Grote Markt en het station. Bovendien is het ook ruim: meer dan 59 are en groter dan in de Rijkswachtstraat. Het ligt ook al in een zone bestemd voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen.” Als de politieraad de aankoop goedkeurt, zal Polder een procedure starten voor de aanstelling van een architect. Wellicht zal het oude financiëngebouw gesloopt worden en plaats ruimen voor een nieuwbouw. Dat zal er ten vroegste over 2 jaar staan.

Wijkkantoren blijven open

Voor de huidige werking heeft de geplande aankoop geen invloed. “Het centraal onthaal, de interventie en de verkeersdienst die zich nu nog in de St-Sebastiaanlaan in Diksmuide bevinden worden straks samengevoegd met de wijkdienst en de administratie uit de Rijkswachtstraat en met de recherche die nu nog in Koekelare zit. De wijkkantoren in Kortemark, Houthulst en Koekelare blijven in ieder geval behouden . De site van het voormalig financiëngebouw biedt als bijkomend voordeel dat de politie de huidige locaties in de Rijkswachtstraat verder kan gebruiken en er dus geen logistieke meerkosten moeten gemaakt worden.” (JH/ACK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.