Eindejaarsgeschenk gemeenteraadsleden gaat naar Sint-Vincentius

Zoals jaarlijkse gewoonte bij de gemeente Oostkamp krijgen gemeenteraadsleden, leden Bijzondere Comité Sociale Dienst en de leden van het AGB een eindejaarsgeschenk van 50 euro aangeboden. Dit geschenk aanvaarden ze niet, maar schenken aan een goed doel binnen Oostkamp.

De fractie van N-VA Oostkamp besloot dit jaar, na een overleg met de achterban en het bestuur, dat het totale bedrag van 300 euro zou geschonken worden aan de hulporganisatie Sint-Vincentius. De organisatie met Albin Degryse aan het hoofd verdeelt iedere maand een aantal voedselpakketten aan kansarmen. Daarnaast zijn er ook de speelgoedinzamelacties en tal van andere acties.

“Alle beetjes helpen”

“Kansarmen hebben in deze tijd rond kerst moeilijk”, vertelt Stefaan Bollaert (N-VA). “ Ze zijn vaak ook eenzaam en kunnen door de coronamaatregelen niet naar een kerstfeest. Dat deed ons beslissen om ons eindejaarsgeschenk met plezier af te geven aan de organisatie Sint-Vincentius.” Dit gebaar werd met dank aanvaard op maandag 28 december tijdens een voedselbedeling. Intussen maakte de gemeente het bedrag van 300 euro over op rekening van Sint-Vincentius, maar toch wou een delegatie ter plekke kort kennis maken met deze hulporganisatie.

Tijdens het afgeven van de cheque rees de vraag of dit bedrag ter vervanging kwam van de subsidie die Sint-Vincentius jaarlijks van de gemeente krijgt. De delegatie bevestigde dat het ging om een extra bedrag, geen subsdidie. “Al is dit misschien een klein bedrag, alle beetjes helpen”, zegt Robin Declerck, voorzitter van N-VA afdeling Oostkamp. “ In ons eigen land leven heel wat mensen in armoede, ook binnen onze straffe gemeente. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij ons graag inzetten om sociale doelen in Oostkamp te steunen.” (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.