"We kochten een appartement op de eerste verdieping van de Commodore met zicht op zee en namen daar in 2006 onze intrek. In februari 2011 werd het Zeeheldenplein opnieuw aangelegd. We waren daar tevreden over want nergens was en sprake van de plaatsing van rode blokken", zegt de familie Vande Meulebroucke - Sabbe. Maar in 2012 beslist de stad tot aankoop van het kunstwerk Rock Strangers dat op het plein wordt gezet. "We hebben ons daar steeds tegen verzet en zijn in dialoog gegaan. We steunden...

"We kochten een appartement op de eerste verdieping van de Commodore met zicht op zee en namen daar in 2006 onze intrek. In februari 2011 werd het Zeeheldenplein opnieuw aangelegd. We waren daar tevreden over want nergens was en sprake van de plaatsing van rode blokken", zegt de familie Vande Meulebroucke - Sabbe. Maar in 2012 beslist de stad tot aankoop van het kunstwerk Rock Strangers dat op het plein wordt gezet. "We hebben ons daar steeds tegen verzet en zijn in dialoog gegaan. We steunden petities, brachten de zaak op de wijkraad en kregen zelfs de toenmalige burgemeester over de vloer om te kijken hoe erg ons zicht belemmerd was."De familie put hoop uit de opeenvolgende verklaringen van schepen Bourgoignie en Veulemans dat de plaats van Rock Strangers na 3 jaar zou geëvalueerd worden. "Nu moeten we vaststellen dat er helemaal geen evaluatie komt en dat men nu vooral acties onderneemt om de blokken te herstellen", zegt de familie. Het standpunt van het stadsbestuur blijft strak. Schepen van juridische zaken Krista Claeys (CD&V) laat weten: "De stad gaat niet in op de vraag voor een verwijdering of betaling van een bedrag van 80 euro per dag voor genotsderving. We vrezen dat de zaak zou gebruikt worden als precedent." In de beslissing van het schepencollege luidt het : "Vermits de stad niet de intentie heeft om het kunstwerk te verwijderen."Advocaat Vincent Christiaens ziet dat even anders: "Deze zaak beroert die mensen heel erg, maar ik benader het vanuit juridisch oogpunt. De familie heeft het eigendom van ver voor dat het kunstwerk er stond. Vergelijk het met een vorm van burenhinder. Alleen is de veroorzaker hier de stad Oostende en is de constructie zo groot dat er sprake is van abnormale hinder. Zo'n zaken tussen buren komen vaak voor de rechter. Het is wel ongewoon dat de stad nu betrokken partij is. Maar iedereen heeft dezelfde rechten. Na verschillende ingebrekestellingen, omdat er geen schot komt in de zaak en ze de familie met een kluitje in het riet sturen, dagvaarden we nu. Het is de laatste stap, maar we zijn aangekomen op een 'point of no return'. We vragen een wegname van Rock Strangers. Er is ook sprake van genotsderving. We vragen 80 euro per dag met terugwerkende kracht tot 2012. Dat loopt al op tot meer dan 100.000 euro. Het is de familie niet om het geld te doen want als ze deze zaak winnen gaat het merendeel van het bedrag naar Oostendse goede doelen." De dagvaarding wordt eerstdaags bij de stad betekend. (efoo/foto efoo)