Uit cijfers blijkt dat hulpverleners vaak het slachtoffer zijn van agressie. Met de prijs willen de huisartsenvereniging Domus Medica en de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep de veiligheid voor huisartsen verbeteren en garanderen.

Chauffeur bij huisbezoek

De prijs werd in het leven geroepen ter nagedachtenis van dokter Patrik Roelandt, die drie jaar geleden in Ingelmunster om het leven gebracht werd door een patiënt. Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en huisartsenkring Brugge en Omgeving mocht als eerste de trofee in ontvangst nemen.

Minister Geens: "Deze huisartsenkring is een voortrekker op het vlak van veiligheid. De huisartsenwachtpost maakte afspraken met het ziekenhuis waardoor het securitypersoneel van het ziekenhuis onmiddellijk oproepbaar is. Bij huisbezoeken garandeert een chauffeur de veiligheid van de artsen."

Geweld belet uitvoering van taken

Recente cijfers van het Meldpunt Agressie van de Orde der Artsen tonen aan dat huisartsen vaak slachtoffer zijn van agressie. Op minder dan drie jaar werden al 181 gevallen van agressie geregistreerd, maar het werkelijke cijfer ligt wellicht nog veel hoger omdat niet alle gevallen gemeld worden.

Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel verduidelijkt waarom de prijs zo belangrijk is: "Geweld en agressie beletten zorgverleners in de uitoefening van hun taken. Er moet een duidelijk signaal zijn dat geweld op geen enkele manier kan gerechtvaardigd worden."

Belga

Uit cijfers blijkt dat hulpverleners vaak het slachtoffer zijn van agressie. Met de prijs willen de huisartsenvereniging Domus Medica en de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep de veiligheid voor huisartsen verbeteren en garanderen. De prijs werd in het leven geroepen ter nagedachtenis van dokter Patrik Roelandt, die drie jaar geleden in Ingelmunster om het leven gebracht werd door een patiënt. Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en huisartsenkring Brugge en Omgeving mocht als eerste de trofee in ontvangst nemen.Minister Geens: "Deze huisartsenkring is een voortrekker op het vlak van veiligheid. De huisartsenwachtpost maakte afspraken met het ziekenhuis waardoor het securitypersoneel van het ziekenhuis onmiddellijk oproepbaar is. Bij huisbezoeken garandeert een chauffeur de veiligheid van de artsen." Recente cijfers van het Meldpunt Agressie van de Orde der Artsen tonen aan dat huisartsen vaak slachtoffer zijn van agressie. Op minder dan drie jaar werden al 181 gevallen van agressie geregistreerd, maar het werkelijke cijfer ligt wellicht nog veel hoger omdat niet alle gevallen gemeld worden.Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel verduidelijkt waarom de prijs zo belangrijk is: "Geweld en agressie beletten zorgverleners in de uitoefening van hun taken. Er moet een duidelijk signaal zijn dat geweld op geen enkele manier kan gerechtvaardigd worden."Belga