Het Maatjescomité van Oostende, onder leiding van voorzitter Glenn Dangreau, werd vergezeld, aan boord van De Broodwinner, door een vijftigtal genodigden. Het tonnetje werd aan de Visserskaai officieel overhandigd aan 'meter' Wendy Van Wanten en 'peter' ...