Op de plaats waar tot voor kort het parochiaal centrum De Kring stond, start sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel de bouw van 19 huurwoningen en twee huurappartementen langs de even ni...

Op de plaats waar tot voor kort het parochiaal centrum De Kring stond, start sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel de bouw van 19 huurwoningen en twee huurappartementen langs de even nieuwe Jerome Debouttestraat, zoals de insteekweg van de Stadenstraat in Zarren zal heten. De woningen en huurappartementen worden gebouwd op de gronden van het voormalig parochiaal centrum De Kring en op achterliggende gronden die werden aangekocht van verschillende eigenaars. Achteraan is er een voetgangersdoorsteek naar domein Albatros. De eerste fase van de werken, bestaande uit rioleringswerken en fundering, is al voltooid. In een tweede fase worden ook nog acht koopwoningen voorzien op de site. Om een van deze woningen te kunnen aankopen moet men zich vooraf, en dat kan vanaf nu, inschrijven op de wachtlijst. De toewijzing van een woning gebeurt volgens de datum van inschrijving. (Foto Kurt)>> Voorwaarden en info www.demandel.beinfo@demandel.be