De Stad Brugge ontving een aanvraag voor de verkaveling van weilanden die gelegen zijn achter de woonpercelen langs de Sint-Trudostraat. De verkavelingsaanvraag voorziet 91 nieuwe woongelegenheden en de aanleg van een nieuwe weg die de verkaveling zal ontsluiten naar de Sint-Trudostraat. De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de aanleg van nieuwe wegen...

De Stad Brugge ontving een aanvraag voor de verkaveling van weilanden die gelegen zijn achter de woonpercelen langs de Sint-Trudostraat. De verkavelingsaanvraag voorziet 91 nieuwe woongelegenheden en de aanleg van een nieuwe weg die de verkaveling zal ontsluiten naar de Sint-Trudostraat. De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de aanleg van nieuwe wegen, zegt schepen Franky demon. Maar op zijn voorstel gaf het schepencollege op 11 mei al negatief advies op deze aanvraag. Daarmee geeft het Brugs stadsbestuur gehoro aan het protest van een aantal buurtbewoners, die een petitie opgezet hebben tegen de nieuwe verkavelingsaanvraag."Deze verkaveling zou in een groene zone komen. We hebben met het stadsbestuur al altijd ernaar gestreefd om deze groene zone niet te ontwikkelen. Deze weilanden sluiten ook aan bij de Groene Gordel rond Brugge en maken er zelfs een belangrijk onderdeel van uit. Deze groenzone moet voor ons dan ook absoluut groen blijven", benadrukt Franky Demon.Het college gaf dan ook negatief advies voor de aanleg van nieuwe wegen in dit gebied. "De eerste stap in het behoud van de Assebroekse Meersen als groenzone is hiermee gezet, maar we zijn er nog niet", zegt Demon. "Het is nu aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen, ik hoop dat het advies van het schepencollege gevolgd wordt. Pas daarna kan het college beslissing over de verkavelingsaanvraag. Het logische gevolg zou dan een weigering zijn.""De Assebroekse Meersen is een waardevol natuurgebied. Heel wat buurtbewoners komen er wandelen, fietsen en in de winter kan er zelfs geschaatst worden. Ontspannen in de natuur dichtbij huis is voor veel mensen een must om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Ik blijf er dan ook verder voor ijveren om de Assebroekse Meersen als groenzone te behouden", almdus Franky Demon.