Eerste spadesteek voor zorgcomplex in Sint-Pieters Brugge

Aan de Sint-Pietersmolenstraat, in de buurt van de Sint-Pietersplas, ging de eerste spade in de grond voor het nieuwe Brugse zorgcomplex. Welzijnsvereniging Mintus en stad Brugge realiseren er een woonzorgcentrum voor 232 bewoners, een centrum voor dagverzorging voor 30 personen en een kinderopvang.

© PM

“Wij investeren in een collectief woonconcept op maat van bewoner, bezoeker en zorgverlener“, aldus Mintus-voorzitter Pablo Annys, “Rust, geborgenheid en huiselijkheid zijn aspecten waarnaar gestreefd wordt, met respect voor natuur en omgeving.”

“Dat de zorg voor senioren samen gaat met de zorg voor jonge kinderen is een primeur“, aldus de voorzitter. “Een mooi voorbeeld van de inclusie waar wij met Mintus naar streven. Daarmee kiezen wij er bewust voor om af te stappen van het denken in categorieën en leeftijdsgroepen.”

Groene omgeving

“Het nieuwe complex wordt een geïntegreerd verhaal rond zorg en wonen”, stelt Franky Demon, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. “Wanneer je als passant, bezoeker, bewoner en werknemer een goed gevoel overhoudt aan deze ruimte, dan slagen wij in ons opzet. Daarom is het ontwerp van de gebouwen zodanig bedacht dat het geheel opgaat in de groene omgeving.

Het verzoenen van die groene omgeving met het aspect mobiliteit wordt een bijkomende uitdaging, daar is de schepen zich van bewust. “Om bezoekers en bewoners het nodige comfort te bieden, voorzien wij een negentigtal parkeerplaatsen. Voorts zorgen wij voor fietsstallingen, goed voor 174 fietsen. De recreatieve en landschappelijke meerwaarde van de omgeving van de Sint-Pietersplas willen wij bewaren en zelfs als integrerende troef uitspelen voor het hele project.”

Eind 2022

“Ook in de zorgsector staan milieu en klimaat centraal. Daarom is het project gebaseerd op compact ruimtegebruik, een optimale waterhuishouding en aandacht voor hernieuwbare energie en ecologische materialen“, vult Pablo Annys nog aan.

Eind 2022wordt het nieuwe woonzorgcomplex in de Sint-Pietersmolenstraat in gebruik genomen.

(PM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.