Toen twee jaar geleden Jans diagnose werd gesteld, kreeg niet enkel hijzelf maar het hele korps een stevige opdoffer. De ooit zo gedreven onderofficier moest noodgedwongen zijn actieve rol binnen de brandweer stopzetten door de spierziekte ALS.
...

Toen twee jaar geleden Jans diagnose werd gesteld, kreeg niet enkel hijzelf maar het hele korps een stevige opdoffer. De ooit zo gedreven onderofficier moest noodgedwongen zijn actieve rol binnen de brandweer stopzetten door de spierziekte ALS.Het korps zag hoe moedig Jan tegen zijn ziekte streed en bleef niet aan de zijlijn staan. "We wilden zoveel als mogelijk helpen en steunen in dit gevecht die niet te winnen zou zijn", zegt korpsoverste Rik Breem.In september 2018 organiseerden alle collega's en vrienden een enorme BBQ tvv de ALS-liga en onlangs ging er op Jans persoonlijk verzoek nog een geslaagde opendeurdag door. Hij keek er enorm naar uit en we zijn dan ook blij dat we hem dat hebben kunnen bieden.Ondanks alle steun en Jan zijn vechtlust konden we niet ontkennen dat bij elk weerzien ook de sporen van de ziekte steeds duidelijker werden. Jan was er nog een laatste keer bij tijdens de Barbaraviering begin december, daar ontving hij nog de gouden palmen der kroonorde.Jan kwam bij het korps op 1 december 1984 waarbij hij op 18-jarige leeftijd in de voetsporen van zijn vader trad. Hij bevorderde op 1/12/1997 tot korporaal, vervolgens op 01/01/2004 tot sergeant en op 01/01/2011 tot 1ste sergeant.Jan was ook vele jaren actief als brandweerduiker en hij was in de laatste jaren ook verantwoordelijk voor de werkgroep adembescherming binnen brandweerpost Veurne. De aanzet voor het huidige oefenlokaal voor adembescherming is dan ook een verdienste van Jan. Helaas heeft hij er nooit actief kunnen in oefenen.De uitvaartplechtigheid gaat door op 28 december om 10u in de aula van het uitvaartcentrum Cornelis te Veurne. Het brandweerkorps zal er met de gepaste eer afscheid nemen van 1ste sergeant Jan Bouttry.(JT)