"Kunstgrassportvelden hebben een constante en hoge kwaliteit en kunnen veel meer bespeeld worden dan natuurgrasvelden. Ze renderen dus beter en vervangen 2,5 tot 3 natuurgrasvelden. De aanleg ervan is dus zowel een meerwaarde voor de kwaliteit van de sport als slim ruimtegebruik", weet sportbeleidscoördinator Gino Jonckheere. Of er straks nog meer kunstgrasvelden komen is waarschijnlijk, maar voorlopig kijkt het bestuur eventjes naar hoe het zal rollen bij KFC Varsenare.
...

"Kunstgrassportvelden hebben een constante en hoge kwaliteit en kunnen veel meer bespeeld worden dan natuurgrasvelden. Ze renderen dus beter en vervangen 2,5 tot 3 natuurgrasvelden. De aanleg ervan is dus zowel een meerwaarde voor de kwaliteit van de sport als slim ruimtegebruik", weet sportbeleidscoördinator Gino Jonckheere. Of er straks nog meer kunstgrasvelden komen is waarschijnlijk, maar voorlopig kijkt het bestuur eventjes naar hoe het zal rollen bij KFC Varsenare. "De gemeente moet constant proberen te investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Dit kan gebeuren door een voldoende aanbod aan openluchtvelden te bieden om sport in georganiseerd verband maximale kansen te geven. Wij proberen ook nieuwe mogelijkheden, die een hoger rendement van de sportinfrastructuur mogelijk maken, te ontdekken. De aanleg van hoogwaardige kunstgrasvelden past perfect binnen dit beleid", stellen burgemeester Daniël Vanhessche en sportschepen Geert Depree. De aanleg van dit kunstgrasveld kostte 450.000 euro.Vanuit de visie dat er in Varsenare een tekort is aan een extra voetbalterrein wegens overbelasting van de bestaande terreinen door veel aangesloten jeugdleden en wedstrijden werd de opportuniteit genomen om één voetbalterrein om te bouwen tot een kunstgrasveld."Voetbalvereniging KFC Varsenare is een bloeiende vereniging die beschikt over één hoofdvoetbalveld en twee andere voetbalvelden. Dit is al een tijdje ontoereikend om alle spelers op een kwalitatieve manier te kunnen laten voetballen. De vereniging telde in het seizoen 2018-2019 477 leden, waarvan 336 jeugdleden. "We hebben 19 jeugdploegen en 4 seniorploegen in competitie spelen. Om die werking vlot te laten verlopen trainen we ondertussen al 3 jaar ook op een andere locaties: het kunstgrasvoetbalveld Koude Keuken en op het veld van Eendracht Brugge. Dit is nefast voor een kwalitatieve (jeugd)werking, waarbij vooral gestreefd wordt om jongeren uit de buurt te laten sporten. Het is heel belangrijk dat je als club je trainers goed kan begeleiden en de trainingen kan opvolgen. Je probeert met je vereniging 1 groep te vormen. Op deze manier is dit moeilijk realiseerbaar en dit vraagt dus al een tijdje om een oplossing", weet voorzitter Alain Deplancke. "Een kunstgrasveld is quasi onbeperkt bespeelbaar en kan de capaciteit op Varsenare aanzienlijk vergroten. Ook bij hevige regen of vorst is een kunstgrasveld nog altijd heel goed bespeelbaar.""Dit resulteert in het feit dat er ook op het hoofdveld kan getraind worden, want op de vroegere natuurlijke grasmat van het hoofdveld werden er in principe enkel wedstrijden gespeeld, en werd er dus niet getraind, wat voor overbelasting zorgt op de 2 andere natuurlijke grasmatten. Sport Vlaanderen geeft aan dat één kunstgrasveld 2,5 natuurgrasvoetbalvelden vervangt. In die zin zal de aanleg van een kunstgrasveld op de site KFC Varsenare het capaciteitsprobleem voor een groot deel oplossen."