Er waren heel wat samenkomsten in zaal de Polder waarbij geluisterd werd naar de Dudzelenaars. De werken lieten echter op zich wachten, maar meteen kan de eerste fase starten. "In deze eerste fase kom...