Omdat niet alle geïnteresseerden de concertzaal van de cultuurfabriek in Sijsele binnen konden, werd beslist om twee sessies te organiseren. Het thema van de asielzoekers in de leegstaande kazerne leeft duidelijk in Sijsele. De burgers kregen te horen dat de officiële opening voorzien is voor vrijdagmaar dat gezien de hoge nood al op donderdag de eerste asielzoekers verwacht w...

Omdat niet alle geïnteresseerden de concertzaal van de cultuurfabriek in Sijsele binnen konden, werd beslist om twee sessies te organiseren. Het thema van de asielzoekers in de leegstaande kazerne leeft duidelijk in Sijsele. De burgers kregen te horen dat de officiële opening voorzien is voor vrijdagmaar dat gezien de hoge nood al op donderdag de eerste asielzoekers verwacht worden in het tijdelijke noodopvangkamp. De voornaamste herkomstlanden zijn Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië en Eritrea.De verantwoordelijke van het Rode Kruis maakten duidelijk dat het om een open centrum gaat, wat betekent dat de bewoners er, weliswaar gecontroleerd, in en uit kunnen lopen tussen 6 uur en middernacht. Vanaf middernacht is het centrum gesloten. Heel wat burgers toonden zich bezorgd over de veiligheid in de omgeving van de kazerne. Burgemeester Joachim Coens (CD&V) maakte duidelijk dat er bijkomend gepatrouilleerd wordt en dat de wijkpost van Sijsele versterking krijgt. Twee wijkinspecteur worden aangesteld als aanspreekpunt. Er is een e-mail adres voor allerhande vragen (noodopvangkamp.sijsele@politie5446.be of integratie.ocSijsele@rodekruis.be) en binnenkort wordt ook een centraal telefoonnummer vrijgegeven. Het Rode Kruis, noch het stadsbestuur of de mensen van de federale overheidsinstelling Fedasil konden met zekerheid zeggen hoelang de infrastructuur zou gebruikt worden voor de noodopvang. Men maakte wel duidelijk dat het enkel is voor de periode waarbij de asielaanvraag loopt, maar gezien het groot aantal aanvragen laat het zich raden dat de 'doorstroom' wel enige tijd zal aanhouden. Burgemeester Coens maakte zich wel sterk dat de regering een beslissing nam voor een opvangcapaciteit in Sijsele van vierhonderd personen en niet meer. "Het opdrijven van dat aantal is niet evident voor de draagkracht van de Sijseelse leefgemeenschap", zo liet de burgemeester verstaan.(PDV)