https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Eerherstel voor Gaverbeek tegen 2022

De Gaverbeek ligt er op sommige plaatsen vuil bij, en is op andere plaatsen gewoon niet te zien, maar er is beterschap op til.© PNW
De Gaverbeek ligt er op sommige plaatsen vuil bij, en is op andere plaatsen gewoon niet te zien, maar er is beterschap op til.© PNW
Redactie KW

Op drie plaatsen in de stad krijgt de Gaverbeek de komende jaren een grondige opfrisbeurt. Aan de ingang van de hippodroom, in de wijk Het Spei en aan het Jeugdeiland moet de bekendste beek van Waregem opnieuw zichtbaar worden, en uitgroeien tot een echt uithangbord van de stad.

Waregem staat bekend als ‘de stad aan de Gaverbeek’, hoewel de beek eigenlijk enkel een prominente rol krijgt toebedeeld tijdens Waregem Koerse. Tijdens de Grote Steeple Chase van Vlaanderen springen paard en ruiter elk jaar behalve dit jaar wegens de coronacrisis over een stukje beek van 7 meter breed. De plannen om van de Gaverbeek opnieuw het échte uithangbord van de stad te maken, zijn niet nieuw. Het stadsbestuur startte in 2017 al een studie op om de toekomst van de Gaverbeek te onderzoeken binnen een Europees project voor meer en beter groen in Zuid-West-Vlaanderen. Nu zijn de eerste plannen klaar.

Zichtbaar

In een notendop is het de bedoeling om de Gaverbeek ‘zichtbaar’ te maken. “De beek is momenteel nogal ingekokerd. Heel vaak werd ze in het verleden weggestopt achter bebouwing, een hek of een vangrail. Daar willen we komaf mee maken”, zegt schepen van Natuur en Klimaat Maria Polfliet (CD&V).

Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat de Gaverbeek vanaf park Baron Casier langs het Spei, onder de Zuiderlaan door, naar de Gaverbeekhippodroom loopt en even verderop ook parallel langs de stadsring vloeit.

Het grote doel is de beek een heel stuk aantrekkelijker te maken

Tijdens de eerste fase, die tegen Waregem Koerse 2022 afgerond moet zijn, wordt de ingang van de hippodroom onder handen genomen. De oever krijgt een nieuwe inrichting en de belevingswaarde moet omhoog. “Dat doen we door de Gaverbeek letterlijk open te breken en een wandelpad te creëren naast het water. We beschikken al over enkele visualisaties van hoe zoiets eruit zou kunnen zien.”

Jeugdeiland

Wanneer die werken achter de rug zijn, krijgt het project een vervolg aan het Jeugdeiland, waar onder meer Chiro Waregem Centrum, sporthal Jeugdcentrum en het Sportkafee gevestigd zijn. “We plannen hierover nog verder overleg met alle gebruikers, maar het doel blijft hetzelfde: de beek aantrekkelijker maken”, klinkt het.

Waterkwaliteit

Dankzij de samenwerking van het stadsbestuur met intercommunale Leiedal en de Vlaamse Milieumaatschappij hoopt de stad ook een aantal klimaatambities waar te maken. Zo moet de waterkwaliteit na de werken een stuk beter worden.

“Door de waterloop uit de koker te halen, voegen we licht en lucht toe aan de Gaverbeek. Dat komt de waterkwaliteit en het leven in de water ten goede. We grijpen in op drie plaatsen, maar onderzoek heeft aangetoond dat zelfs heel lokale ingrepen een impact hebben op de waterkwaliteit”, besluit Polfliet, die benadrukt dat het zichtbaar maken van de Gaverbeek een prioritaire doelstelling is in het beleidsplan.

Langs de Hippodroomstraat zal je aan de oevers van de Gaverbeek kunnen verpozen.© GF
Langs de Hippodroomstraat zal je aan de oevers van de Gaverbeek kunnen verpozen.© GF

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.