Op het vlak van parkeren zullen in beide straten nog wat minieme aanpassingen gebeuren, maar er wordt voorgoed afgestapt van het verouderde systeem van beurtelings parkeren. De proefopstellingen zijn sinds half augustus in voege. Vorig najaar had de stad die opstellingen al willen starten, maar dat voornemen liep vertraging op.
...

Op het vlak van parkeren zullen in beide straten nog wat minieme aanpassingen gebeuren, maar er wordt voorgoed afgestapt van het verouderde systeem van beurtelings parkeren. De proefopstellingen zijn sinds half augustus in voege. Vorig najaar had de stad die opstellingen al willen starten, maar dat voornemen liep vertraging op.Het is de bedoeling om met de ingrepen de verkeersveiligheid te verhogen in de twee genoemde parallelle straten, die elk de Oostendestraat met de Vredelaan verbinden. Het wegdek is er relatief smal en toch rijden autobestuurders met een zware voet te snel. Sinds de nieuwe regeling uitgeprobeerd wordt, is dat volgens schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) opvallend verbeterd. Bijgevolg wordt het proefproject omgezet in een effectieve uitvoering. Dankzij de nieuwe, vaste parkeerregeling is het lastige kruispunt van de Oostendestraat met de Werkenstraat alvast een stuk veiliger geworden.Er is gekozen voor geschrankte, vaste parkeerplaatsen die het beurtelings parkeren vervangen. Het meest omstreden is de beslissing om in de volledige Langepijpestraat eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in te voeren in de richting van de Vredelaan. Dus ook in het stuk vanaf de Onze Lieve Vrouwstraat, waar er voorheen in beide richtingen gereden werd."Als je vanuit ons straatdeel richting Roeselare of de nabije Colruyt wilt, moet je bij eenrichtingsverkeer verplicht naar de Vredelaan rijden", klinkt er kritiek bij een groep bewoners van de Langepijpestraat. "Daar kun je enkel rechts afslaan als gevolg van de aanwezige middenberm. Dan moet je via de rotonde op het kruispunt 't Engelshof rechtsomkeert maken, wat een vervelende omweg is."Dat argument heeft het echter niet gehaald. Het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeenteraad keurde de regeling unaniem goed.