Eenrichtingsverkeer in centrum Deerlijk verandert (voorlopig) niet

Redactie KW

De wijziging van het eenrichtingsverkeer in de centrumstraten is al geruime tijd een heet hangijzer in de gemeente. Tijdens de spitsuren is het op enkele cruciale punten bijzonder druk. Heel wat inwoners pleiten voor een terugkeer naar de oude verkeerssituatie. “We willen eerst grondig evalueren om tot de beste oplossing te komen”, stelt schepen Regine Rooryck.

“Samen met buurtbewoners en afgevaardigden van de scholen werd gebrainstormd rond de uitdaging om het centrum leefbaarder te maken voor fietsers en voetgangers”, zegt de schepen. “Het inrichten van fietsstraten en het organiseren van een wandelpool vanuit verschillende vertrekpunten naar de scholen zijn ook voortvloeisels van dat project. De verkeersveiligheid in de Sint-Rochusstraat is een moeilijk zaak. De straat is te smal voor verkeer in beide richtingen. Voor fietsers is het een bijzonder moeilijke passage en voetgangers hebben het lastig op de smalle voetpaden. Door het vorige bestuur werd het invoeren van eenrichtingsverkeer naar voor geschoven, maar die optie werd toen on hold gezet.”

Tot eind juni

“Daar kwam eind augustus vorig jaar verandering in. Naar aanleiding van bouwwerkzaamheden in de Sint-Rochusstraat kwam er een bouwkraan gedeeltelijk op de openbare weg te staan. Om de verkeershinder te beperken, hebben we met het gemeentebestuur beslist om eenrichtingsverkeer in te voeren tussen de kruispunten met de Vichtesteenweg en de Waregemstraat. Ook in de Nieuwstraat veranderde de richting van het eenrichtingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de beide richtingen blijven gebruiken. Het einde van de werken was voorzien voor eind februari 2020, maar de aannemer heeft nog een maand extra, tot eind maart dus, gevraagd”, aldus schepen Rooryck.

“Eenmaal de bouwkraan verdwenen is uit het straatbeeld, willen we nog enkele maanden evalueren – allicht tot het einde van het huidige schooljaar – zodat we een duidelijk beeld hebben van de verkeerssituatie in het centrum. In samenwerking met de intercommunale Leiedal zal hiervoor op verschillende plaatsen een digitaal telraam geïnstalleerd worden. De naam zegt het zelf: aan het raam hangt een sensor die de verkeersstromen registreert en anoniem naar een database stuurt. We gaan die gegevens analyseren en op basis daarvan de juiste maatregelen treffen.”

Auto’s drie keer langs de schoolpoorten

“Het is in de huidige situatie te gevaarlijk en niet logisch dat de auto’s drie keer langs de schoolpoorten passeren”, vindt kapper Fabrice Corbanie, die zijn zaak heeft in het begin van de Vichtesteenweg. “Als je de kaart van Deerlijk bekijkt, dan is er een groot rond punt gecreëerd met de school in het midden. Ideaal en veilig is dat niet. Tijdens de spitsturen is stilstaand verkeer legio. Er zijn files vanaf de Harelbekestraat tot aan de Hoogstraat. Ik hoop dat de oude verkeerssituatie weer wordt ingevoerd.”

Automobilisten gestigmatiseerd

“De invoering van de fietsstraten heeft de toestand nog moeilijker gemaakt. Als fietser kan ik de verkeersveiligheid alleen maar toejuichen, maar er moet ook plaats zijn voor voetgangers, fietsers én automobilisten om een handelscentrum aantrekkelijk te houden. Als automobilist heb je nu het gevoel dat je gestigmatiseerd wordt. Enkele fietsstraten zijn overbodig omwille van breed genoeg. Als er voldoende ruimte is om veilig voorbij te rijden, is dat heel vervelend.”

Ook Heidi Beke die een apotheek runt op de hoek van de Hoogstraat en de Nieuwstraat, vindt de huidige verkeerssituatie geen verbetering. “Voor alle winkels in het centrum moet je nu een omweg doen. Vaak hebben mensen het gevoel dat het niet langer leuk is om naar het centrum van Deerlijk te komen. Er worden lovenswaardige inspanningen geleverd, maar toch worden de handelaars onvoldoende gehoord.” (RD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.