Het gemeentebestuur benadrukt dat niet alles zal meegenomen worden. Alles wat in de gewone restzak kan, moet je in de gele zak stoppen en geef je mee voor de wekeli...

Het gemeentebestuur benadrukt dat niet alles zal meegenomen worden. Alles wat in de gewone restzak kan, moet je in de gele zak stoppen en geef je mee voor de wekelijkse ophaalronde, zo ook voor het PMD-afval. Alles wat in het recyclagepark kan gesorteerd worden, zal niet als grof vuil beschouwd worden: bouwafval, timmerhout, tuinafval, afgedankte elektrische toestellen,... Zakken of dozen met kleine rommel worden ook niet meegenomen.Wie twijfelt kan contact opnemen met de milieudienst van de gemeente.Het is niet toegelaten om op voorhand te snuffelen in de uitgezette 'rommel', ook al staat dit op de stoep als grof huisvuil. In het verleden trokken rommelsnuffelaars op pad om hun favoriete trofee binnen te halen. 'Per ongeluk' verdween dan in het donker wel eens een sierstuk van een gevel of een voortuin. (JM)