"Het omvormen van het parkeerdek tot een nieuw, groen park zorgt voor een ontspannende, rustige ruimte te midden van de drukte van de stationsomgeving", zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. Het voorstel om groen te voorzien op meerdere locaties is me...

"Het omvormen van het parkeerdek tot een nieuw, groen park zorgt voor een ontspannende, rustige ruimte te midden van de drukte van de stationsomgeving", zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. Het voorstel om groen te voorzien op meerdere locaties is mee opgenomen in de vergunning en was ook een voorwaarde van de expertencommissie Unesco, die mee betrokken werd, om groen licht te geven voor de site Nieuw Brugge. Door het aanplanten van bomen tussen de bouwplaats en het Unesco werelderfgoed, zal er een 'coullissenwerking' zijn waardoor de zichtbaarheid van de nieuwe gebouwen wordt beperkt. Om de parkeerplaatsen die verdwijnen op het bovendek te compenseren komt er een ondergrondse parking met ruimte voor 2092 parkeerplaatsen en 756 fietsenstallingen. "Met drie parkeerlagen ondergronds is er een grote publieke parking met voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast blijven er nog ruim 500 parkeerplaatsen in de bestaande stationsparking 'P centrum station'", aldus Franky Demon. De nieuwe, eerder door het Brugs Erfgoedforum omwille van de bouwhoogte zo vlak bij het Unesco Werelderfgoed gecontesteerde, bouwblokken zullen een maximum hoogte van 40m hebben. Hiermee wordt volgens Franky Demon de maximale bouwhoogte van het BPA niet overschreden en zal er over de gehele site een harmonieus geheel ontstaan.