Eerst enkele cijfers. De kansarmoede-index 2018 voor Roeselare ligt op 16,86 procent, terwijl die voor Vlaanderen op 14,05 procent ligt. Eén op zeven kinderen in Roeselare wordt in een gezin met armoede geboren. "Jaarlijks gaat dat om 110 kinderen", verduidelijkt schepen van Armoedebestrijding Michèle Hostekint (SP.A & De Vernieuwers). "Bij de centrumsteden zijn we dan weer bij de beste leerlingen van de klas, maar dat betekent niet dat we onze aandacht voor deze problematiek willen laten verslappen."
...