Een ontslag dat als een donderslag bij heldere hemel kwam: Pedro Ketels legt mandaten neer

Pedro Ketels toost op zijn afscheid. (foto CLY)
Redactie KW

Het sloeg in als een bom vorige week donderdag! Eerste schepen Pedro Ketels van de CD&V legt na 40 jaar gemeentepolitiek al zijn mandaten neer. Wat was er aan de hand? Wat is er misgelopen? “Helemaal niets”, zegt Pedro. “Al na de verkiezingen van 2018 had ik aan de partij laten weten dat ik waarschijnlijk deze legislatuur niet volledig zou uitdoen. En dat is wat ik nu doe. Drie jaar vóór de verkiezingen van 2024 de kans geven aan mijn jonge opvolger Daan Mostaert om zich in te werken.”

Pedro studeerde rechten aan de Gentse universiteit en is nu advocaat aan de balie van Kortrijk. Hij is getrouwd met kinesiste Mieke Descheemaeker. “Na mijn studentenperiode werd ik bestuurslid van Unizo en van het Davidsfons Lendelede Sint-Katrien”, zegt Pedro. “En in 1982 vroeg dierenarts en schepen Willy Bekaert – Roger Vandewalle was toen nog burgemeester – me om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De goesting om het te doen was er ook wel. Ik stond op de 11de plaats, behaalde 368 stemmen en werd rechtstreeks verkozen. Het begin van mijn politieke loopbaan!”

Voorzitter en schepen

Pedro werd pas 22 jaar later in 2005 voor het eerst schepen. “In 1985 werd ik wel voorzitter van de lokale CD&V-afdeling, die ik altijd in goede banen leidde. Ik deed er alles aan om de eenheid tussen alle geledingen (ACW, landbouw, middenstand) te behouden. Wat in die tijd moeilijker was dan nu. Ik heb in die 40 jaar ook altijd een CD&V gekend die de meerderheid had.” Pedro had vele bevoegdheden als schepen: economie, cultuur, ruimtelijke ordening, Europese zaken, informatica, toerisme, onderwijs… “Ruimtelijke ordening had mijn voorkeur. Via die bevoegdheid kan je de gemeente uitbouwen qua infrastructuur, groenaanleg, woon- en kmo-zones. Je hebt greep op die ontwikkeling en je kan de toekomst van je eigen gemeente voor 10, 20 of 30 jaar vastleggen in RUP’s en gewestplannen. Wat betekent dat je je als bestuurder van een gemeente heel goed bewust moet zijn over de verschillende mogelijkheden voor landbouw, kmo’s, woonzones, sociale woningen, enz…”

Site Nelca een zegen

De site Nelca is volgens Pedro een zegen voor Lendelede. “Toen Nelca failliet ging in 2006, moest de gemeente heel veel onroerende voorheffing missen. Maar dé grootste domper was het wegvallen van veel tewerkstelling. Neirynck-Holvoet gaf ooit aan 1.200 mensen werk, niet alleen in Lendelede, maar in de ganse groep. Dat bedrijf stond vele jaren garant voor de welvaart in onze gemeente. De familie Neirynck hielp Lendelede groeien. Het faillissement was een kankergezwel voor de gemeente. De gebouwen van het bedrijf lagen er jarenlang verwaarloosd bij. Onmiddellijk na het faillissement in 2006 gaf de gemeente Leiedal de opdracht de oude gebouwen en terreinen aan te kopen en er een KMO-zone te ontwikkelen met groenzones en woonmogelijkheden. Maar de grond moest eerst gesaneerd worden. Dat kostte tijd. Tot overmaat van ramp was er nog de brand van 2012. Maar al bij al mag het resultaat gezien worden. De site Nelca bepaalt volgens mij een beetje het uitzicht van Lendelede: kmo-zone, veel groen, een goeie omkadering. Ik zag tijdens de coronaperiode veel wandelaars en fietsers de site doorkruisen. Een teken dat het een aangename zone is in de gemeente. Of de verkoop van gronden op de site door corona vertraagd is? Het zou kunnen, want ook ondernemers hebben het soms minder en stelen investeringen uit.”

Dassonville

Een ander dossier dat Pedro er nog door wilde krijgen vooraleer hij stopte met politiek was de aankoop van kasteel en de tuinen Dassonville. Allebei beschermd. Een project dat past in het masterplan voor het centrum waar ook het DOC inbegrepen is. Een project dat de gemeente ook aan Leiedal gaf. De intercommunale maakt trouwens al onze GRUP’s en heeft heel wat ervaring op dat vlak. Leiedal weet ook perfect hoe ze subsidies voor een beschermd gebouw kunnen krijgen. Zij hebben die know-how, de gemeente niet. In de laatste gemeenteraad zei ik op vraag van Francis Bonte dat er al een compromis getekend was. Maar dat was een vergissing. Er is wel een mondeling compromis met de familie. Ik ben niet bij de aankoop betrokken, Leiedal doet alles en heeft de contacten met de notarissen… Ik niet!”

Ik blijf werken als advocaat en er komt ongetwijfeld meer tijd vrij voor onze kinderen Maarten, Floor en Simon

Dubbele rol?

Met zijn dubbele rol als voorzitter van de gemeenteraad en schepen had Pedro geen moeite. “Naast dat voorzitterschap heb ik veel bevoegdheden als schepen waarover er bijna altijd vragen komen. Vóór er een voorzitter was, was het de burgemeester die in naam van de schepen sprak. Onder Jozef Messely is dat veranderd. De schepenen mochten hun dossier vanaf dan zelf verdedigen. Maar ik denk dat ik elke fractie, ook de oppositie, altijd voldoende tijd heb gegeven om hun punt te maken.” Pedro kon ook wel eens bitsig uit de hoek komen als de oppositie hem het vuur aan de schenen legde. “Bitsig zou ik het niet noemen. Gebeten? Misschien! Maar discussies in de gemeenteraad zijn meestal actie en reactie en het kan er soms hevig aan toe gaan. Al is de politieke cultuur in onze gemeente nog altijd heel vriendschappelijk.” Voor Pedro is zijn afscheid geen verrassing, al blijven we daar niet 100 procent van overtuigd. Op de persconferentie, waar zijn afscheid aangekondigd werd, heerste er naar ons gevoel geen échte feeststemming, al kunnen we ons uiteraard vergissen. “Maar ik verzeker u nogmaals: alles was goed voorbereid”, vervolgt Pedro. In 2018 wist ik al dat ik de legislatuur niet zou uitdoen. Ik overwoog nog om in 2024 lijstduwer te zijn, maar ook daar heb ik na overleg met mijn familie van afgezien.” Pedro wilde ook geen schepen blijven tot Daan Mostaert volledig afgestudeerd is (ongeveer een jaar). “Hij heeft tijd om zich in te werken. Ik blijf nog in functie tot de raad van 24 februari. Ik blijf werken als advocaat en er komt ongetwijfeld meer tijd vrij voor onze kinderen Maarten, Floor en Simon.”

Verraste reacties

Francis Bonte (Trots op Lendlee) reageerde alvast verrast op het nieuws. “Pedro’s ontslag had ik helemaal niet verwacht”, zegt Francis Bonte, fractieleider Trots op Lendlee. “En zeker niet met neerlegging van al zijn mandaten. In de laatste raad sprak Pedro nog een soort nieuwjaarsboodschap uit en ik zei hem achteraf nog dat hij het prachtig verwoord had. Maar nu blijkt die nieuwjaarsboodschap zijn afscheidswoord te zijn. Ik verwachtte verjonging, maar niet zo plots. Als het zijn eigen keuze is, dan moeten we die respecteren.” “De kroniek van een aangekondigd adieu van Pedro kwam in onze fractie finaal toch als een complete verrassing over”, zeggen Marnic Vandenbroucke en Gudrun Debrabandere van oppositiepartij N-VA. “Niet de beslissing op zich, maar wel de timing roept vragen op bij ons. Pedro was een ervaren gemeenteraadsvoorzitter en schepen. Door zijn enorme bagage was de lijn tussen zijn rol als neutrale moderator en die als schepen soms flinterdun. Tijdens de raden was z’n stijl dezelfde als wanneer je hem op straat tegenkwam: vriendelijk en altijd bereid tot een babbeltje. Maar als de debatten verhit geraakten, haalde Pedro verbaal de kastanjes uit het vuur voor het bestuur. Als hij z’n mening verdedigde soms tegen iedereen in werd het discours soms wat harder en kwam de pleiter in hem boven! Achteraf bekeken is het voor Pedro misschien een gemiste kans dat hij nooit zelf de burgemeesterssjerp mocht omgorden. Als schepen heeft hij wel het uitzicht van het hedendaagse Lendelede helpen bepalen. Met hulp van Leiedal, waar hij ondervoorzitter was. De verjonging in de partij juichen we toe omdat we daar ook al zelf voor pleitten. Alleen jammer dat Pedro wat betreft het dossier Dassonville nu met een valse noot afscheid neemt.” (IB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.