Alle 58 residentiële plaatsen van de vzw Binnenstad zijn volzet. Kinderen die leven in een problematische opvoedingssituatie zijn toevertrouwd aan deze organisatie voor jeugdhulp. "Met de lockdown moesten we dossier per dossier een keuze maken: welk kind kan toevertrouwd worden aan ouders, familie of vrienden? Bij wie is de thuissituatie voldoende veilig om tot 5 april te overbruggen?", zegt Eveline Popelier. "Dat lukt voor adolescenten, die eventueel op onderdak bij de ouders van hun lief kunnen rekenen. Maar voor veel jonge kinderen is het onverantwoord om hen terug naar huis te sturen. Bijgevolg zit onze campus met de jongere doelgroep barstensvol. Sommige jongeren komen terug ...

Alle 58 residentiële plaatsen van de vzw Binnenstad zijn volzet. Kinderen die leven in een problematische opvoedingssituatie zijn toevertrouwd aan deze organisatie voor jeugdhulp. "Met de lockdown moesten we dossier per dossier een keuze maken: welk kind kan toevertrouwd worden aan ouders, familie of vrienden? Bij wie is de thuissituatie voldoende veilig om tot 5 april te overbruggen?", zegt Eveline Popelier. "Dat lukt voor adolescenten, die eventueel op onderdak bij de ouders van hun lief kunnen rekenen. Maar voor veel jonge kinderen is het onverantwoord om hen terug naar huis te sturen. Bijgevolg zit onze campus met de jongere doelgroep barstensvol. Sommige jongeren komen terug omdat het toch thuis niet haalbaar is." "Bijkomend probleem is dat de ouders niet meer op bezoek mogen komen door het coronavirus. Velen kwamen hun kind bij ons in bed steken, als een vorm van gedeelde zorg. Tot overmaat van ramp zijn drie medewerkers besmet geraakt met het virus, 25 anderen zitten ziek thuis. Dat is één op vier, want we hebben 100 medewerkers. We hebben bijgevolg de structuur van onze dagelijkse werking volledig moeten omgooien. We schakelen onze ambulante werkers, die geen thuisbezoeken meer mogen afleggen en aan telewerking doen, in onze residenties in. Wij moeten zeven dagen op zeven, dag en nacht draaien. Het verheugt mij dat de solidariteit onder ons personeel groot is. Nagenoeg iedereen is bereid om bij te springen, zodat wij de opdrachten evenredig kunnen verdelen.""Ik moet eerlijk toegeven dat het hier vorige week, toen de nieuwe maatregelen ingingen, een chaos was. We hebben een nieuwe organisatie Binnenstad 3.0 moeten uitvinden, waarbij mensen uit ondersteunende modules ingezet werden voor activiteiten. Medewerkers uit het dagcentrum worden ingezet voor de schoolse ondersteuning. De vele schoolse taken opvolgen van al deze kinderen is bijzonder moeilijk. Daarbij komt nog dat leraars via smartschool taken beginnen door te sturen. Probeer dat eens op te volgen voor 58 kinderen! Ondertussen ontploffen de ambulante dossiers: kinderen die naar huis mochten, krijgen ruzies met hun ouders, omdat onze sociale werkers niet meer aan huis komen. Er zijn gevallen waarbij kinderen thuis zelfs geen eten meer krijgen. Een papa die klusjes opknapte om zijn gezin in leven te houden, is die verdienste kwijt.""De coronacrisis noopt ons tot strengere hygiënische maatregelen, ook bij het koken. Dat lukt niet met onze logistieke ploeg, daarom schakelen wij vanaf volgende week over naar de bereide maaltijden van de OCMW-keuken Ruddersstove. En onze begeleiders poetsen nu tijdens de weekends. Er is een beurtrol ingesteld om de strengere hygiënische maatregelen ook in het weekend te kunnen garanderen. Corona leidt tot solidariteit én creativiteit.""Het blijft een schande dat wij zonder beschermend materiaal moeten werken, omdat wij niet aanzien worden als zorgpersoneel. Als jongeren terugkeren na een fugue weet je niet waar ze hebben uitgehangen. We moesten alles uit de kast halen om aan ontsmettende handgel te geraken. We hebben een naaiatelier gevonden dat voor ons mondmaskers vervaardigd heeft. Ook het MAM van Howest heeft er voor ons gemaakt. We mogen de turnzaal, de speelplaats en klaslokalen gebruiken in SNT, de school achter ons domein. En de noodcel van de Stad heeft ons ook al geholpen! We zijn zeer dankbaar voor alle steun." (SVK)