Eén jaar straatverpleegkunde: “Patiënten met psychische problemen maken het zwaar”

Ruben Denys en Karima Riahi verwelkomen vanaf 1 april een straatpsycholoog in Kortrijk. (foto MD)
Redactie KW

In maart 2022 ging het project ‘Van straat naar zorg’ van start met als doel straatverpleegkundigen in te zetten in de zorg voor dak- en thuislozen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Tot september werd er enkel gewerkt op het grondgebied van Kortrijk, daarna werd stapsgewijs uitgebreid naar de omliggende steden. “Het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het respectvol omgaan met deze mensen en laagdrempeligheid zijn heel belangrijk voor dit project want veel van hen zijn zorgmijders”, stelt Karima Riahi (47), straatverpleegkundige sinds november.

Het pilootproject Van straat naar zorg wil tegemoet komen aan medische problemen van dak- en thuislozen die de weg naar de reguliere zorg niet vinden of zijn kwijtgeraakt. “Het werd snel duidelijk dat we de opdracht niet enkel konden beperken tot het louter verzorgen van deze doelgroep”, aldus Ruben Denys (44), coördinator Team Wonen & Ontmoeting bij CAW Zuid-West-Vlaanderen. “Er werd ook heel wat aandacht besteed aan het opbouwen van een netwerk met onder andere OCMW’s, CAW-afdelingen, wijkcentra, politie, ziekenhuis, gemotiveerde huisartsen en apothekers, enzovoort. Het bekendmaken van het project en present zijn op cruciale plaatsen waar dak- en thuislozen vaak komen, hebben ook bijgedragen tot een positief resultaat.”

Mannen tussen 30 en 60

Zo gaat Karima Riahi vaak naar het inloophuis, de nachtopvang, wijkcentrum De Zonnewijzer, Poverello en enkele hotspots nabij stations en parken. “Na de winterperiode gaan mensen vaker naar buiten, ze zijn dus wat meer verspreid. Dan ga ik ook vaker de straat op. Ze kennen mij al en door die vertrouwensband kan er sneller hulp verleend worden”, stelt Karima. Het voorbije jaar werden 246 tussenkomsten van de straatverpleegkundigen geregistreerd. Door een aantal omstandigheden kon die registratie niet altijd gebeuren waardoor de effectieve gerealiseerde tussenkomsten nog een stuk hoger liggen. De doelgroep is voornamelijk mannen tussen 30 en 60 jaar.

“Het present zijn op cruciale plaatsen was essentieel voor een positief resultaat”

In 53% van de tussenkomsten gaat het om wondverzorging (meestal aan de voeten) en bij 15% gaat het om andere medische tussenkomsten zoals bloeddruk of glycemie (suikergehalte in het bloed, red.) meten. In 16% van de tussenkomsten gaat het om advies rond werk, huisvesting, vrije tijd, toekomst en verslaving. Bij 16% ligt de hulpvraag op vlak van mentale ondersteuning. “Maar bij zeker meer dan de helft van mijn interventies komen psychische problemen naar boven tijdens de wondverzorging. Dat is voor mij ook mentaal lastig, daarom is het houden van een goede balans belangrijk waarbij ik slechts halftijds als straatverpleegkundige werk. Daarnaast kan ik steeds terugvallen op het team van CAW om even te ventileren”, aldus Karima.

Straatpsycholoog

Vanaf april zet het project tien uren per week een straatpsycholoog in om de zeer noodzakelijke psychologische hulp dichter bij de dak- en thuisloze te brengen en een brug te vormen met de eerstelijnspsychologen. Daarnaast zoekt het project nog een extra straatverpleegkundige.

Meer informatie op de jobpagina van het Wit-Gele Kruis.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.