Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheOp woensdag 2 mei 2018 trok de 15-jarige Elie Barboza zoals elke schooldag naar De Hoge Kouter. De jongen woonde al een tweetal jaar in Sint-Denijs maar omdat hij autisme had, liep hij school in Kortrijk. Die bewuste woensdagmorgen stond er een zwemles op het programma. Na het lesgedeelte in het diep bad, mochten de leerlingen in het ondiep gedeelte nog wat spelen. Het was in die 'speeltijd' dat het drama gebeurde. "Elie droegt een spalk aan zijn been, die hij tijdens het zwemmen diende uit te doen. Ook werd door de begeleiders beslist dat de gordels en bandjes uit moesten om in het ondiep water te plonsen. Het was echter daar dat het noodlot toesloeg. Plots merkten de begeleiders op dat Elie onder water bleef liggen. Men dacht aanvankelijk dat dit onderdeel van hun spelletje was, maar een redder merkte evenwel dat Elie roerloos bleef liggen en dook het water in. Ondertussen ging de tweede redder de fles zuurstof halen en kon er onmiddellijk zuurstof toegediend worden", zegt vader Samuna Barboza.Onder MUG-begeleiding werd Elie in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij op 22 mei overleed.De ouders bleven achter met een aantal vragen rond de verdrinking van Elie. "Vraag blijft vooral wie er verantwoordelijk is voor het drama. In de vorige school kreeg Elie onder meer een fluo-badmuts zodat hij beter opviel. Hier was dit niet het geval. In het diep gedeelte dient men een zwemgordel te dragen, in het ondiep gedeelte zijn de zwemgordels niet nodig. Bij Elie had dat zeker zijn leven gered", merkt Elie's vader op.Dat de politie niet verwittigd werd, zit Samuna ook dwars. "Het was uiteindelijk de begrafenisondernemer die de politie alarmeerde. Op 23 mei werd dan uiteindelijk een proces-verbaal opgesteld", zegt vader Barboza.Blijkbaar moet wettelijk gezien de politie niet verwittigd worden bij dergelijke zaken. De familie nam een advocaat onder de arm, die klacht indiende bij de procureur. Zo werd een diepgaand onderzoek gestart. De familie moest niet alleen het verlies van hun zoon verwerken, maar er was ook het financiële aspect van de zaak. Zo waren er ziekenhuisfacturen en diende de begrafenis betaald te worden. De verzekering van de school deed ook een merkwaardig voorstel. "Men wilde mij een minnelijke schikking laten tekenen waarbij we net geen 2.500 euro zouden ontvangen. Op aanraden van de advocaat zijn we niet op dit voorstel ingegaan", aldus vader Barboza.Helemaal vreemd werd het toen enige tijd later bleek dat de schoolverzekering een bedrag van ongeveer 2.700 euro gestort had voor de begrafeniskosten. "Ik nam contact op met de begrafenisondernemer en de school bleek zelf het volledige bedrag reeds te hebben betaald. Noch onze advocaat, noch wij, en blijkbaar evenmin hun eigen verzekering werden daarvan door de school in kennis gesteld."Ook in het dossier kreeg men nog geen inzage. "Normaal kunnen we dit een week voordat de zaak voor de rechtbank komt. Eind april kreeg ik bericht dat er op 30 april een zitting was. Door een foutje werd mijn advocaat niet verwittigd en diende de zitting uitgesteld te worden tot dinsdag 28 mei. Hopelijk horen we dan wie er verantwoordelijk is voor de verdrinkingsdood van onze Elie", besluit Samuna Barboza.