Door Carlos Berghman
...

Door Carlos BerghmanDonate-a-dog is een opleidingscentrum voor assistentiehonden en bestaat sinds 2012. De tweejaarlijkse wandeling met fotozoektocht start op zaterdag 14 september tussen 13 en 15 uur in de vrije basisschool Binnenhof. Het parcours bedraagt ongeveer 6 kilometer en is rolstoeltoegankelijk. De deelname bedraagt 5 euro. "Om 17.45 uur stellen we in VBS Binnenhof ook de assistentiehonden voor, die we de afgelopen twee jaar plaatsten", zegt Jelle Van de Wiele, mede-oprichter en voorzitter van Donate-a-dog. "Dit jaar overhandigt onze vzw zeven hulphonden officieel aan hun nieuwe baasjes. Niet alleen voor hen, maar ook voor de gastgezinnen belooft dit een mooi en hartverwarmend moment te worden."Vanaf 19 uur is er een maaltijd met warme beenhesp, groenten en gratin dauphinois. Volwassenen betalen hiervoor 16 euro en kinderen tot 12 jaar 12 euro. Inschrijven kan tot 4 september via 0476 58 36 76 of via info@donate-a-dog.be."Onze vzw probeert elk jaar drie honden op te leiden en te plaatsen bij personen met een motorische beperking", vertelt Jelle Van de Wiele, mede-oprichter en voorzitter van vzw Donate-a-dog. Zelf is hij het baasje van twee hulphonden: een jonge golden retriever, die hem sinds 2,5 jaar assisteert en een 12,5 jaar oude hond, die na jaren trouwe dienst van zijn welverdiende pensioen geniet. "Hun namen heb ik liever niet in de krant, ik wil niet dat mensen hen onnodig naroepen op straat.""Mijn hulphond is voor mij heel belangrijk", legt Jelle uit. "Hij doet kleine dingen voor me, die echter een wereld van verschil maken. Hij raapt allerlei zaken op en brengt ze, opent kasten en deuren, duwt op de lichtschakelaars, helpt me om mijn kleren uit te trekken... Een ander voordeel van een hulphond is dat je vaak door medemensen wordt aangesproken over je hond en dat haalt je uit je sociaal isolement."Voor de opleiding van de hulphonden doet de vzw een beroep op gastgezinnen. "De opleiding van een hulphond duurt twee jaar en kost zo'n 12.000 euro", weet Stefaan Casier, secretaris van Donate-a-dog. "Onze gastgezinnen werken dan wel gratis, maar de vzw staat in voor de kosten van voeding, veearts, materiaal, opleiding..." De hulphond blijft tot 18 maanden in het gastgezin en gaat dan naar de eindafwerker. Die traint dan de hond volgens de specifieke behoeften van de persoon voor wie de hulphond uiteindelijk bedoeld is. "Eenmaal de hond geplaatst is, is er de eerste zes maanden nog maandelijks een trainingssessie voorzien en vervolgens tweemaal per jaar. Daarbij worden de specifieke commando's onderhouden en observeren we ook het gedrag van de hond. Meestal trainen we in CC De Steiger. De hulphonden blijven steeds eigendom van de vzw", aldus Stefaan.Hondenliefhebbers Olivier De Neve en Leen Vandemoortele uit Menen hebben sinds eind februari de jonge golden retriever Subliem onder hun hoede. "Voor ons is het de eerste keer dat we als gastgezin fungeren. Zelf hadden we ook een hond, een sheltie, die jammer genoeg vorige maand overleden is", vertelt Leen. "We kennen Stefaan en Jelle al langer via de hondenschool. Pas nu hebben we voldoende tijd om als gastgezin een hond op te leiden en dus stelden we ons kandidaat.""Ook voor mezelf als hondenliefhebber is dit een uitstekende leerschool", gaat Olivier verder. "Bovendien vind ik dit een prachtig initiatief, des te meer omdat ik zelf in de zorgsector actief ben. We weten wel dat we de hond volgend jaar opnieuw moeten afstaan. Dat is jammer, maar daar kunnen we mee leven."