Voor kwetsbare doelgroepen en voor de armoedebestrijding is een totaalbedrag van 11.160 euro voorzien. Het gemeentebestuur wil werken met een systeem van aankoopbonnen van 15 euro, te besteden bij de plaatselijke handelaars. Die bonnen gaan naar onder meer leefloongerechtigden (een tiental), mensen in budgettering en rechthebbenden op een ver...

Voor kwetsbare doelgroepen en voor de armoedebestrijding is een totaalbedrag van 11.160 euro voorzien. Het gemeentebestuur wil werken met een systeem van aankoopbonnen van 15 euro, te besteden bij de plaatselijke handelaars. Die bonnen gaan naar onder meer leefloongerechtigden (een tiental), mensen in budgettering en rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. Op een bevolking van 3.700 zijn dat in Vleteren 660 personen."Dat hoge aantal is vooral te wijten aan het grote aantal ouderen, en anderzijds hebben we ook een grote groep jongeren. De mensen die in aanmerking komen krijgen nu al om een of andere redenen een verhoogde toelage, zoals weduwen, mensen met een beperking of een sociale problematiek en dergelijke. Dat kunnen we direct zien aan een code op het klevertje van het ziekenfonds. Een speciaal onderzoek naar de sociale of financiële toestand is dus helemaal niet nodig", zegt algemeen directeur Nele Vanderhaeghe.De erkende jeugd- en sportverenigingen krijgen elk 30% extra subsidie, of 1.650 euro. Dat bedrag is vrij te besteden. De drie scholen krijgen elk 500 euro voor de aankoop van educatief spelmateriaal tijdens de noodopvang tijdens covid-19. Voor de organisatie van het zomersportkamp van Onze Ark Woesten werd 650 euro voorzien.De erkende cultuurverenigingen krijgen samen 4.800 euro, of elk 30% extra bovenop het bedrag dat ze vorig jaar ontvingen. Hiervoor is er geen bijkomende verantwoording nodig. Er wordt een filmprojectiescherm met bijpassende beamer aangekocht. Hiermee wil de gemeente kwalitatieve filmavonden organiseren. Het is op de nog in ontwikkeling zijnde verkaveling in Oostvleteren dat er een speelpleintje komt, en niet in Westvleteren, zoals eerder gemeld.(AHP)