Na onderzoek onderzoek komt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem, die ook advocate is, tot de volgende oplossing voor het door de Raad van State geschrapte Cerclestadion langs de Blankenbergse Steenweg: "Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA)kan met enige goodwill een oplossing bieden, als ze de bestemming niet wijzigt maar enkel de verharding en de parking en ruimte voor voetbal vermindert."
...

Na onderzoek onderzoek komt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem, die ook advocate is, tot de volgende oplossing voor het door de Raad van State geschrapte Cerclestadion langs de Blankenbergse Steenweg: "Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA)kan met enige goodwill een oplossing bieden, als ze de bestemming niet wijzigt maar enkel de verharding en de parking en ruimte voor voetbal vermindert." "Op 10 februari werd het openbaar onderzoek afgesloten. De Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uiterlijk binnen de 180 dagen (plus verlenging van 60 dagen) definitief moet vastgesteld worden. Zuhal Demir heeft dus nog 8 dagen en de oplossing zou moeten op de regeringstafel komen van volgende week vrijdag.""In het oorspronkelijk plan werd een parking voorzien op 21,6 hectare voor 7.500 parkeerplaatsen. Als Cercle daar speelt, zijn er maximum 2500 parkeerplaatsen nodig, want vele supporters komen met de fiets naar het stadion doordat het vooral Brugse fans zijn die binnen een straal van 7 km wonen.""Indien er binnen de zone voor stedelijke activiteiten wordt tegemoet gekomen aan de argumentatie van de Raad van State kan er geremediëerd worden als volgt: een zuiniger ruimtegebruik en minder parking binnen de zone voor stedelijke activiteiten. Ik stel voor dat we binnen deze zone een groene bufffer van 65 procent van de 21,6 hectare aanleggen. We voorzien als stedelijke activiteit binnen deze zone minimaal 14,04 hectare zonder verharding en creëren een stedelijk bos in het noorden van Brugge. Op deze manier kunnen we iedereen tevreden stellen. Zo komen we tegemoet aan de motivering.""De overige zone van 35 procent stedelijke activiteiten (7 hectare) kan dan dienen voor randparking, parking Cercle, parking bedrijventerreinen waarbij de bezetting van de parking wordt geminimaliseerd en of in waterdoorlatende materialen is. Het is mijns inziens de enige oplossing. Het voordeel is dat de stedelijke activiteiten behouden blijven voor 36 hectare i.p.v. 50 hectare met 14 hectare bos en veel voetbalvelden voor de jeugd.""Bijgevolg kunnen dan ook bedrijventerreinen gerealiseerd worden. Zelfs als er dan beroep zou komen zal het zeker stand houden, denk ik. Wie kan daar nu tegen zijn ?", aldus Mercedes Van Volcem